• Lykilorð:
  • Brotaþoli
  • Hegningarauki
  • Líkamsárás
  • Fangelsi
  • Sakarkostnaður
  • Skilorð
  • Útivist

D Ó M U R

Héraðsdóms Suðurlands þriðjudaginn 14. febrúar 2017 í máli nr. S-275/2016:

Ákæruvaldið

(Gunnar Örn Jónsson fulltrúi)

gegn

Artur Dominiak

 

 

 

Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið fimmtudaginn 19. janúar sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurlandi þann 28. október sl., á hendur Artur Dominiak,  til heimilis að Öldugerði 16, Hvolsvelli,  

 

„fyrir líkamsárás

með því að hafa, um páskaleitið 2016, á þáverandi heimili sínu að A, veist að B og slegið hana í höfuðið með hárbursta.

 

Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940.

 

Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.“

 

Ákærði mætti ekki við þingfestingu málsins þrátt fyrir lögmæta birtingu ákæru þann 22. nóvember sl., ásamt fyrirkalli þar sem þess var getið að málið kynni að verða dæmt að ákærða fjarstöddum. Málið var því tekið til dóms samkvæmt 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála.

Um málavexti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar.

Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði tvisvar sinnum áður sætt refsingu, í bæði skiptin vegna ölvunaraksturs. Þann 3. október 2016, var ákærða gerð sekt vegna ölvunaraksturs. Brot það sem ákærði er nú sakfelldur fyrir er framið fyrir ákvörðun framangreindrar refsingar og verður ákærða því nú dæmdur hegningarauki. Að öðru leyti hefur sakaferill ákærða ekki áhrif við ákvörðun refsingar í máli þessu.

Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fangelsi í 30 daga. Að virtum atvikum máls, að teknu tilliti til skýlausrar játningar ákærða og þess að hann hefur ekki áður sætt refsingu sakaferils hans, þykir rétt að fresta fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum.

Með vísan til 218. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, ber að dæma ákærða til greiðslu alls sakarkostnaðar, sem er þóknun skipaðs réttargæslumanns brotaþola, og er hæfilega ákveðin 146.568 kr., að teknu tilliti til virðisaukaskatts.

Sólveig Ingadóttir, löglærður aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóm þennan.

 

D ó m s o r ð :

Ákærði, Artur Dominiak, sæti fangelsi í 30 daga, en fresta skal fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum.

Ákærði greiði allan sakarkostnað, 146.568 kr., sem er þóknun skipaðs réttargæslumanns brotaþola, Jónínu Guðmundsdóttur hdl., að teknu tilliti til virðisaukaskatts.

 

 

                                                                        Sólveig Ingadóttir.