Dómstóladagurinn 2019 - Skráning

haldinn á Hótel Sögu 6. september. 

Skráning hér

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEND seminar í Malmö 21.-23. október 2019

Lärandemål/”Learning outcome”

      • Ökad kunskap om Europakonventionens inverkan på beslut om häktning
      • Ökad kunskap om de nordiska ländernas hantering av häktningsfrågor, bl.a. avseende domarens befogenheter, häktningsskäl, tidsfrister, restriktioner samt misstänkta barn och ungdomar
      • Ökad kunskap om psykologiska effekter av häktning och isolering

Skráning hér

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alþjóðleg námskeið