Námskeið fyrir starfsfólk dómstólanna

Nýlegir dómar EFTA-dómstólsins og hagnýt atriði er lúta að beiðni um ráðgefandi álit– 21. nóvember
Fyrir dómara og aðstoðarmenn
Í fyrri hluta námskeiðsins verður farið yfir áhugaverða dóma EFTA-dómstólsins frá síðustu árum með sérstakri áherslu á atriði úr dómaframkvæmd sem hefur raunhæfa þýðingu fyrir dómara, s.s. varðandi dóma sem lúta að áhrifum EES-réttar í landsrétti. Einnig verður litið til ákvarðana frá eftirlitsstofnun EFTA (ESA).
Í síðari hluta verður vikið að því hvernig rétt sé að standa að beiðni um ráðgefandi áliti til EFTA-dómstólsins. Má þar nefna á hvaða tímamarki sé rétt að leita til EFTA-dómstólsins, hvaða atriða æskilegt sé að dómari hafi mótað sér afstöðu til áður en sendir beiðnina, hvernig beiðnin skuli vera úr garði gerð o.s.frv. Þá verða eldri beiðnir um ráðgefandi álit frá Íslandi og hinum EFTA-ríkjunum skoðaðar sem dæmi um hvernig best sé að haga beiðninni.
Fyrirlesarar: Páll Hreinsson forseti EFTA-dómstólsins og Ólafur Jóhannes Einarsson ritari EFTA-dómstólsins.
Hvenær: Miðvikudagur 21. nóvember kl. 15.30-18.30
Hvar: Í fundarsal dómstólasýslunnar, Suðurlandsbraut 14, 108 Reykjavík. Einnig er hægt að vera á fjarfundi.
Skráning hér á nýlega dóma EFTA dómstólsins
Vísdómur - Meðferð ágreiningsmála við gjaldþrotaskipti -22. nóvember
Í 5. þætti laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. er mælt fyrir um ýmis ágreiningsefni sem lögð verða fyrir héraðsdóm samkvæmt lögunum, svo sem vegna greiðslustöðvunar, nauðasamninga og gjaldþrotaskipta.
Á námskeiðinu verður stuttlega vikið að þeim grundvallarskilyrðum sem þurfa að vera uppfyllt til að kröfur um gjaldþrotaskipti nái fram að ganga fyrir dómi. Þá verður sérstök áhersla lögð á þær reglur sem gilda um þá málsmeðferð sem viðhafa ber þegar ágreiningur rís milli aðila vegna krafna um gjaldþrotaskipti.
Fjallað verður um helstu flokka slíkra ágreiningsefna og jafnframt gerð grein fyrir því á hvaða hátt málsmeðferð í slíkum ágreiningsmálum er frábrugðin hefðbundinni málsmeðferð í einkamálum, sbr. lög nr. 91/1991 um meðferð einkamála.
Skráning hér á gjaldþrotanámskeið

Alþjóðleg námskeið