Fundargerðir stjórnar dómstólasýslunnar

Frá janúar 2019 birtast fundargerðir stjórnar dómstólasýslunnar hér á heimasíðunni. Með því að smella á númerin fást fundargerðirnar eftir tímaröð.

2021

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
1. fundur, 21. janúar 2021

 

Árið 2021, fimmtudaginn 21. janúar var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri og Íris Elma Guðmann sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

Fundarefni:

1. Fundargerð 14. fundar.
Fundargerðin var samþykkt.

2. Fjárlög 2021 – rekstraráætlanir dómstólanna. Fjárfestingarliður og skipting á héraðsdómstóla. Fjárauki Landsréttur.
Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir málinu. Framkvæmdastjóri sagði frá helstu áherslum í ríkisrekstri á árinu 2021 m.a. um betri og skilvirkari opinbera þjónustu með áherslum á stafræna þjónustu og mannauðsmál sem kynntar verða stjórnendum dómstólanna. Áætlanir dómstólanna og dómstólasýslunnar hafa verið samþykktar af dómsmálaráðuneytinu og fjáraukaheimild til Landsréttar hefur verið staðfest. Tillaga að skiptingu fjárfestingarheimildar héraðsdómstólanna var rædd og samþykkt.

3. Málatölur dómstólanna 2020.
Elín Sigurðardóttir skjalastjóri mætti á fundinn og gerði grein fyrir fjölda innkominna mála og afgreiðslu þeirra hjá héraðsdómstólunum, Landsrétti og Hæstaréttar á liðnu ári.
Elín vék af fundi.

4. Reglur um almenn starfskjör dómara.
Drög að reglum um almenn starfskjör dómara voru lagðar fram að nýju. Formaður gerði nánari grein fyrir málinu.
Fyrirliggjandi drög að reglum um almenn starfskjör dómarar voru samþykkt og tóku gildi samdægurs sem reglur dómstólasýslunnar nr. 3/2021.

5. Endurupptökudómur – tímagjald.
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en skv. 8. mgr. 54. gr. laga um dómstóla, sbr. l. nr. 47/2020 er stjórn dómstólasýslunnar falið að ákveða tímagjald dómenda í Endurupptökudómi.
Málið var rætt og samþykkt tímagjald dómenda 16.000 kr.

6. Skipun í nefnd um dómarastörf.
Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir málinu.
Samþykkt að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar stjórnar.

7. Setning héraðsdómara við Landsrétt. Leyfi frá störfum.
Fyrir liggur að Hildur Briem héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur hefur verið sett í embætti landsréttardómara frá 11. janúar sl. til og með 30. júní nk. Leyfi frá störfum á grundvelli 4. mgr. 7. gr. dómstólalaga var samþykkt milli funda stjórnar og er nú staðfest.
Skúli Magnússon héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur hefur verið settur í embætti Landsréttardómara frá 1. janúar sl. til og með 31. mars nk. Leyfi frá störfum á grundvelli 4. mgr. 7. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 var samþykkt milli funda stjórnar og er nú staðfest.

8. Önnur mál.
-Framkvæmdastjóri sagði frá samráðsfundi sem haldinn var með stjórnendum dómstólanna 14. janúar sl. um persónuvernd og viðkvæmar persónuupplýsingar þar sem Björg Thorarensen hæstaréttardómari og Benedikt Bogason forseti Hæstaréttar höfðu framsögu um málið.

Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 11. febrúar 2021 kl.15:00.
Fundi slitið kl.17:15.


Sigurður Tómas Magnússon

Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
2. fundur, 11. febrúar 2021

 

Árið 2021, fimmtudaginn 11. febrúar var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri og Íris Elma Guðmann sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

Fundarefni:

1. Fundargerð 1. fundar.
Fundargerðin var samþykkt.

2. Nefnd um dómarastörf – skipun.
Málinu var frestað á síðasta fundi stjórnar og nú tekið fyrir að nýju. Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir málinu en samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 skal dómstólasýslan skipa þrjá menn í nefnd um dómarastörf svo og jafnmarga til vara. Einn nefndarmaður skal skipaður samkvæmt tilnefningu Dómarafélags Íslands, einn samkvæmt tilnefningu lagadeilda við íslenska háskóla og einn skipar dómstólasýslan án tilnefningar. Ása Ólafsdóttir var skipuð sem aðalmaður í nefnd um dómarastörf á fundi stjórnar dómstólasýslunnar 22. maí 2018 og Júlí Ósk Antonsdóttir sem varamaður hennar samkvæmt tilnefningu lagadeilda háskólanna. Í kjölfar þess að Ása Ólafsdóttir var skipuð sem hæstaréttardómari óskaði hún lausnar frá störfum í nefndinni og kallaði dómstólasýslan í kjölfarið eftir tilnefningu lagadeilda háskólanna.
Skipunartími Friðgeirs Björnssonar fyrrverandi dómstjóra, sem var tilnefndur af Dómarafélagi Íslands og varamanns hans Sigríðar Ingvarsdóttur, fyrrverandi héraðsdómara, rann út 15. desember sl. Dómstólasýslan óskaði tilnefningar Dómarafélags Íslands í sæti aðalmanns og varamanns.
Fyrir liggur liggur lausnarbeiðni Eiríks Elís Þorláksson lektors við Háskóla Íslands, varmanns formanns nefndar um dómarastörf í kjölfar skipunar hans sem varadómara við Endurupptökudóm frá og með 28. janúar sl.

Samþykkt að skipa Guðmund Sigurðsson prófessor við Háskólann í Reykjavík sem varamann formanns nefndar um dómarastörf til og með 15. maí 2022. Samþykkt að skipa Sindra M. Stephensen lektor við Háskólann í Reykjavík frá og með deginum í dag til og með 14. maí 2024. Samþykkt að skipa Helga Ingólf Jónsson fyrrverandi hæstaréttardómara í sæti aðalmanns og Sigríði Ingvarsdóttur sem varamann hans frá og með deginum í dag til og með 21. janúar 2027.

3. Bréf Lögmannafélags Íslands dags. 15. janúar 2021 vegna viðmiðunarfjárhæðar í reglum dómstólasýslu.
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en í bréfi Lögmannafélags Íslands er lýst yfir verulegum vonbrigðum með ákvörðun stjórnar dómstólasýslunnar, bæði hvað varðar ákvörðun um fjárhæð tímagjalds fyrir störf verjenda- og réttargæslumanna og að ekki hafi verið tekið tillit til kröfu Lögmannafélags Íslands um að tekin yrðu á ný inn í reglurnar sérstök ákvæði um þóknun fyrir útköll, á grundvelli sjónarmiða sem rædd voru á fundi með fulltrúum dómstólasýslunnar 2. október sl. Þá fer stjórn Lögmannafélags Íslands fram á að stjórn dómstólasýslunnar taki nýútgefnar reglur til endurskoðunar og ítrekar enn á ný beiðni um að dómstólasýslan geri grein fyrir útreikningum er liggja að baki ákvörðun sinni.

Stjórn dómstólasýslunnar áréttaði að leiðbeinandi reglur dómstólasýslunnar um málsvarnarlaun eða þóknun verjenda og þóknun réttargæslumanna ofl. hafa reglubundið verið uppreiknaðar miðað við þróun vísitölu neysluverðs. Þá hefur stjórnin samþykkt að reglurnar verða framvegis uppreiknaðar í ársbyrjun ár hvert og áður en að því verður liggi fyrir reifun Lögmannafélags Íslands á þeim sjónarmiðum og viðmiðum sem það telur að leggja eigi til grundvallar við útreiking á viðmiðunarfjárhæðunum. Þá taldi stjórnin ekki að forsendur eða rök stæðu til þess að taka upp að nýju sérstakt ákvæði um þóknun fyrir útköll.

Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að svara bréfi stjórnar Lögmannafélags Íslands með vísan til framangreinds.


4. Bréf dómsmálaráðuneytis dags. 4. febrúar 2021 um hlutlausa skráningu kyns.
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en málaskrárkerfi dómstólanna er tengt við Þjóðskrá Íslands þannig að um leið og Þjóðskrá hefur breytt skráningu yfirfærist sú breyting til málaskrárkerfa dómstólanna.

Samþykkt að vekja athygli dómstjóra og forseta Landsréttar og Hæstaréttar á bréfi dómsmálaráðuneytisins.5. Önnur mál.
- Framkvæmdastjóri sagði frá sameiginlegum fundi formanns og framkvæmdastjóra með dómstjórum héraðsdómstólanna 28. janúar sl. Á fundinum var m.a. gerð grein fyrir fjárfestingarframlagi ársins á grundvelli fjárlaga og málatölur og málsmeðferðartími ársins 2020 rýndur. Þá var sagt frá vinnu við rafræn búsforræðisvottorð, samvinnu við Starfsmennt um þjálfun starfsmanna og verklag um feril við öryggisbrest kynnt og vakin athygli á eyðublaði fyrir nafnhreinsun dóma.

- Framkvæmdastjóri sagði frá erindi sýslumannaráðs um stuðning dómstólasýslunnar varðandi verkefni um sáttaumleitan sýslumanna á grundvelli 107. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Stjórn dómstólasýslunna tók jákvætt í erindið og mun styðja verkefnið og innleiðingu þess verði af því.Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 11. mars 2021 kl.15.
Fundi slitið kl. 16:25.

Sigurður Tómas Magnússon

Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
3. fundur, 4. mars 2021Árið 2021, fimmtudaginn 4. mars var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Guðni Bergsson og Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:15. 


Fundarefni:1. Erindi starfsmanns dómstólanna.

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 11. mars 2021 kl.15:00.
Fundi slitið kl.16:10.

 

Sigurður Tómas Magnússon
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir
Guðni Bergsson
Halldór BjörnssonD Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
4. fundur, 11. mars 2021Árið 2021, fimmtudaginn 11. mars var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri og Íris Elma Guðmann sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00. Fundarefni:

 


1. Fundargerð 2. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Traust til dómskerfisins -Þjóðarpúls Gallup 2021.

Matthías Þorvaldsson sérfræðingur frá Gallup mætti á fundinn kl.15:05 og gerði grein fyrir helstu niðurstöðum könnunar Gallup um traust til dómskerfisins, traust til Hæstaréttar Íslands, Landsréttar og héraðsdómstólanna sem fram fór á tímabilinu frá 14. janúar 2021 til 15. febrúar 2021. Hlutfall þeirra sem ber mikið traust til dómskerfisins mældist 46 % (var 37% 2020). Traust til Hæstaréttar mældist 57% (50% 2020) og traust til Landsréttar mældist 44% (var 40% 2020) og traust til héraðsdómstólanna mældist 47% (var 40% 2020). Traust til dómskerfisins og dómstólanna hefur þau aukist um nokkuð milli ára. 

Matthías Þorvaldsson vék af fundi kl. 15:40.

3. Boð til dómara um að skipta um starfsvettvang sbr. 30. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016, Héraðsdómur Reykjavíkur
.
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. Í kjölfar þess að Símon Sigvaldason, dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur, var skipaður dómari við Landsrétt 1. mars sl. var héraðsdómurum boðið að skipta um starfsvettvang sbr. 30. gr. laga um dómstóla. Samkvæmt ákvæðinu á héraðsdómari rétt á að skipta um starfsvettvang svo fljótt sem verða má eftir að hafa starfað í þrjú ár samfleytt við sama dómstól eða án fasts sætis við tiltekinn dómstóla. Með bréfi dags. 1. mars sl. óskaði Bergþóra Ingólfsdóttir, dómstjóri Héraðsdóms Vestfjarða og faranddómari eftir því að skipta um starfsvettvang. Í ljósi þess að Bergþóra Ingólfsdóttir var skipuð í embætti héraðsdómara 9. janúar 2018 og dómstjóri við Héraðsdóm Vestfjarða frá þeim degi var umsóknin samþykkt milli funda og er nú staðfest. Í kjölfarið var dómurum að nýju boðið að skipta um starfsvettvang til Héraðsdóms Vestfjarða og frestur til umsóknar veittur til 15. mars 2021. 

Halldór Björnsson vék af fundi.

Formaður gerði grein fyrir umsókn Halldórs Björnssonar dómstjóra Héraðsdóms Norðurlands eystra um að skipta um starfsvettvang og flytja til Héraðsdóms Vestfjarða frá og með 1. apríl nk. Formaður lagði til í ljósi m.a. reynslunnar að embætti dómstjóra við Héraðsdóm Vestfjarða yrði fast sæti að nýju.

Samþykkt að embætti dómstjóra við Héraðsdóms Vestfjarða verði fast sæti að nýju og að næsta embætti sem losnar við Héraðsdóm Reykjavíkur verði auglýst sem embætti dómara án fasts sætis sbr. 1. mgr. 30. gr. laga.

Halldór Björnsson tók sæti á fundinum að nýju.

4. Málefni dómarar við Landsrétt.
Formaður gerði grein fyrir því að í kjölfar dóms Mannréttindadómstóls Evrópu hafa þrír af fjórum dómurum Landsréttar er málið varðaði fengið endurnýjaða skipun en einn þeirra ekki. Sá dómari er ekki í formlegu leyfi og hefur verið talið að hann geti ekki horfið að nýju til fyrri starfa í ljósi niðurstöðu Mannréttindadómstólsins. Formaður telur að dómstólasýslan beri að hafa frumkvæði að lausn málsins í ljósi þess að rétturinn er ekki fullskipaður eins og lög gera ráð fyrir. 

Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að rita Landsrétti bréf og óska afstöðu réttarins til þess hvort rétturinn hafi einhverjar tillögur að lausn málsins.

Hervör Þorvaldsdóttir tók ekki þátt í afgreiðslu málsins. 

5. Önnur mál.
Formaður gerði nánari grein fyrir umræðu milli dómstólasýslunnar, Dómarafélags Íslands, Lögmannafélags Íslands og Lögfræðingafélags Íslands um rafrænt réttarfar og samþykkt er að halda fund 18. mars nk. með framangreindum aðilum um málið. 

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 15. apríl 2021 kl.15.
Fundi slitið kl. 17:00.

Sigurður Tómas Magnússon
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

 

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
5. fundur, 15. apríl 2021

 

Árið 2021, fimmtudaginn 15. apríl var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Arnaldur Hjartarson, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri og Íris Elma Guðmann sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson boðaði forföll. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00. 


Fundarefni:


1. Fundargerð 4. fundar.

Fundargerðin var samþykkt

2. Skipun í embætti dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur.

Með tölvubréfi dag. 23. mars sl. tilkynnti Barbara Björnsdóttir varadómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur um kjör Skúla Magnússonar nýs dómstjóra við Héraðsdóm Reykjavíkur með 13 atkvæðum gegn 7. Stjórn dómstólasýslunnar staðfesti fyrri ákvörðun milli funda um skipun Skúla Magnússonar í embætti dómstjóra við Héraðsdóm Reykjavíkur frá og með 1. apríl 2021 til næstu fimm ára.

3. Boð til dómara um að skipta um starfsvettvang sbr. 30. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. Héraðsdómur Vestfjarða. 

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. Í kjölfar þess að stjórn dómstólasýslunnar samþykkti umsókn Bergþóru Ingólfsdóttur, dómstjóra Héraðsdóms Vestfjarða, um að skipta um starfsvettvang til Héraðsdóms Reykjavíkur frá 1. apríl 2021, var héraðsdómurum að nýju boðið að skipta um starfsvettvang á grundvelli 30. gr. laga um dómstóla. Umsókn Halldórs Björnssonar, dómstjóra Héraðsdóms Norðurlands eystra, um flutning til Héraðsdóms Vestfjaraða frá og með 1. apríl 2021, var samþykkt á milli funda og er nú staðfest. 

4. Embætti héraðsdómara við Norðurland eystra auglýst laust til umsóknar.

Formaður gerðin nánari grein fyrir málinu. Í kjölfar þess að umsókn Halldórs Björnssonar um flutning til Héraðsdóm Vestfjarða var samþykkt var héraðsdómurum að nýju boðið að skipta um starfsvettvang og nú til Héraðsdóms Norðurlands eystra. Engin umsókn barst og var því þess farið á leit við dómsmálaráðuneytið að auglýst yrði hið fyrsta laust til umsóknar embætti héraðsdómara með fyrstu starfsstöð við Héraðsdóm Norðurlands eystra, sbr. 2. mgr. 30. gr. laga um dómstóla. Umsóknarfrestur um embættið rann út 12. apríl sl. 
 
5. Tímabundinn flutningur á embætti dómara frá Héraðsdómi Reykjavíkur til Héraðsdóms Norðurlands eystra.

Formaður gerði nánari grein fyrir því að dómstólasýslan leitaði til Sigrúnar Guðmundsdóttur, héraðsdómara við Héraðsdóm Reykjavíkur, um tímabundinn flutning á embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur til Héraðsdóms Norðurlands eystra. Við dómstólinn er nú starfandi einn héraðsdómari og einn aðstoðarmaður þar til skipað hefur verið í embætti héraðsdómara við dóminn að nýju. Dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur var upplýstur um málið og lagðist ekki gegn ákvörðuninni. Stjórn staðfesti fyrri ákvörðun milli funda um tímabundinn flutning á embætti héraðsdómara frá Héraðsdómi Reykjavíkur til Héraðsdóms Norðurlands eystra frá 15. apríl 2021 til og með 31. desember nk. 

Sigrún Guðmundsdóttir er skipuð dómstjóri Héraðsdóms Norðurlands eystra frá og með deginum dag 15. apríl 2021 til samræmis við ákvörðun dómara við dómstólinn, sbr. 1. mgr. 31. gr. laga um dómstóla. 

6. Bréf Lögmannafélags Íslands, dags. 30. mars 2021, varðandi endurskoðun viðmiðunarreglna um málsvarnarlaun eða þóknun til verjenda o.fl. 

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. Í bréfi Lögmannafélagi Íslands dags. 15. janúar sl. var lýst yfir verulegum vonbrigðum með ákvörðun stjórnar dómstólasýslunnar um endurskoðun á fjárhæð tímagjalds í leiðbeinandi reglum nr. 2/2021 um málsvarnarlaun eða þóknun til verjenda og þóknun til réttargæslumanna o.fl. sem tóku gildi 10. desember 2020. Í bréfi dómstólasýslunnar til LMFÍ dags. 16. febrúar sl. var gerð grein fyrir því að fyrir liggi ákvörðun stjórnar um að tímagjaldið verið uppfært í ársbyrjun ár hvert með hliðsjón af verðlagsþróun milli ára og því ekki tilefni til þess að reglunar verði teknar til endurskoðunar fyrr en við lok þessa árs. Þá fór dómstólasýslan jafnframt fram á það við Lögmannafélagið að áður en að þeirri endurskoðun kæmi lægi fyrir reifun félagsins á þeim sjónarmiðum og viðmiðum sem það telur að leggja eigi til grundvallar við útreikning á viðmiðunarfjárhæðum um málsvarnarlaun eða þóknun til verjenda og þóknun til réttargæslumanna. Þá óskaði dómstólasýslan eftir því að ef félagið teldi að leggja bæri annan mælikvarða en verðlagsþróun til grundvallar breytingum á viðmiðunarfjárhæðunum væri það rökstutt sérstaklega. Með bréfi Lögmannafélags Íslands, dags. 30. mars sl. eru sjónarmið félagsmanna og stjórnar Lögmannafélagsins reifuð og þess krafist að stjórn dómstólasýslunnar uppfæri viðmiðunarfjárhæðir í reglum 2/2021 og eftir atvikum í öðrum viðmiðunarreglum þar sem notast er við sömu mælikvarða við ákvörðun fjárhæða þóknunar fyrir störf lögmanna. Þá er þess jafnframt krafist að skýrlega verði kveðið á um að umræddar viðmiðunarreglur verði framvegis uppfærðar ár hvert í samræmi við þróun vísitölu málsvarnarlauna.

Stjórn dómstólasýslunnar þakkar Lögmannafélagi Íslands fyrir reifunina og samþykkir að við endurskoðun viðmiðunarfjárhæða í árslok verði skoðaður möguleiki á annarri samsetningu á vísitölu.

7. Þróun málsmeðferðartíma fyrir héraðsdómstólunum.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. Íris Elma Guðmann sagði frá verkefni sem felur í sér athugun á þróun málsmeðferðartíma munnlega fluttra mála hjá héraðsdómstólunum á liðnum árum. 

Samþykkt að skipa starfshóp til þess að hefja greiningu á þróun málsmeðferðartíma hjá héraðsdómstólunum. 

8. Mannaflalíkan fyrir héraðsdómstólana.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu.

Samþykkt að kynna líkanið og ræða á næsta sameiginlega fundi með dómstjórum héraðsdómstólanna 20. maí nk. 

9. Ársskýrsla 2020 – drög til kynningar.

Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir málinu.
Ársskýrslan verður lögð fram á næsta fundi stjórnar til endanlegar samþykktar. 

10. Önnur mál.

- Formaður stjórnar lagði fram minnisblað dags. 15. apríl 2021 um útgáfu dóma á netinu.
Samþykkt að óska eftir fundi með forstjóra Persónuverndar til þess að ræða málið.

- Formaður sagði frá skipun framkvæmdastjóra dómstólasýslunnar í embætti skrifstofustjóra Hæstaréttar.
Samþykkt að auglýsa embætti framkvæmdastóra dómstólasýslunnar laust til umsóknar hið fyrsta og að leitað verði aðstoðar ráðningarskrifstofu.

- Formaður sagði frá erindi sérfróðs meðdómsmanns varðandi endurskoðun á viðmiðunarreglum um þóknun þeirra en reglurnar hafa ekki sætt endurskoðun frá samþykkt þeirra árið 2018. 
Samþykkt að ákvæði 5. gr. um þóknun í reglum dómstólasýslunnar nr. 14/2018 um sérfróða meðdómsmenn veðri endurskoðað á ársbyrjun ár hvert til samræmis við aðrar reglur dómstólasýslunnar þar sem kveðið er á um þóknun eða málsvarnarlaun.

- Rætt um starfsmannamál.

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar er ákveðinn 20. maí nk. kl. 12.   
Fundi slitið kl. 17.25.

Sigurður Tómas Magnússon
Hervör Þorvaldsdóttir
Arnaldur Hjartarson
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

 

2020

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

1. fundur, 14. janúar 2020

 

Árið 2020, þriðjudaginn 14. janúar, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Arnaldur Hjartarson, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra og Írisi Elmu Guðmann sem ritaði fundargerð. 

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

                                                                                                    Fundarefni:

1. Fundargerð 16. fundar.
Fundargerðin var samþykkt. 


2. Málatölur héraðsdómstólanna og Landsréttar 2019.
Verkefnastjóri gerði grein fyrir málatölum héraðsdómstólanna árið 2019 skipt niður á dómstóla eftir málategundum. Gert var grein fyrir þróun munnlegra fluttra einkamála 2014-2019 og afköstum héraðsdómstólanna fyrir árið 2019. Þá var einnig sagt frá málatölum liðins árs við Landsrétt en málatölur liggja enn ekki fyrir hjá Hæstarétti. 
 
3. Rekstraráætlanir 2020 og ársreikningar 2018. Fjármálaáætlun 2021-2025. 
Hafinn er undirbúningur vinnu við gerð fjármálaáætlunar 2021-2025 sem samkvæmt lögum um opinber fjármál skjal leggja fram sem þingsályktunartillögu eigi síðar en 1. apríl nk. Áætlunin mun byggja á fyrirliggjandi ríkisfjármálastefnu sem gildandi fjármálaáætlun 2020-2024 tekur mið af. Í gildandi fjármálaáætlun er að stærstum hluta búið að ráðstafa fyrirliggjandi útgjaldasvigrúmi niður á málaflokka en hafi forsendur sem snúa að ytra umhverfi starfseminnar breyst eða fyrirséð að svo verði er mikilvægt að koma slíkum athugasemdum á framfæri með greinargóðum skýringum sem fyrst.

Ársreikningar fyrir 2018 eru lagðir fram til kynningar fyrir stjórn. 

4. Framlenging á leyfi landsréttardómara til 1. september 2020. Leyfi Hjartar O. Aðalsteinssonar.
Lagt fram til staðfestingar. Var áður samþykkt milli funda.

5. Reglur um sektir og ökuréttarsviptingu vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna nr. 2/2020. (uppfærðar)
Málinu er frestað til nánari skoðunar. 

6. Reglur um vararefsingu fésektar nr. 1/2020.
Reglurnar voru samþykktar og verða gefnar út sem reglur nr. 1/2020. 

7. Önnur mál. 
Dómarar Félagsdóms mættu á fund stjórnar í nóvember sl. til þess fylgja eftir bréfi til stjórnar dómstólasýslunnar vegna breytingar á ákvæðum laga sem fela í sér að stjórn dómstólasýslunnar ákveður þóknun til dómara Félagsdóms. Málinu er frestaði til næsta fundar. 

-Að frumkvæði dómstólasýslunnar var stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis boðið að kynna sér starfsemina og er heimsókn nefndarinnar fyrirhuguð fimmtudaginn16. janúar nk.  

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 21. janúar 2020 kl. 12.30.
Fundi slitið kl. 16.45

 

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

 

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
10. fundur, 20. ágúst 2020

 Árið 2020, fimmtudaginn 20. ágúst var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Arnaldur Hjartarson, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir og Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. Fráfarandi formaður stjórnar Benedikt Bogason sat einnig fundinn. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00. 

Fundarefni:1. Nýr formaður stjórnar dómstólasýslunnar.

Nýr formaður stjórnar dómstólasýslunnar Sigurður Tómas Magnússon tók til starfa 1. ágúst sl. samhliða því að Benedikt Bogason lét af störfum. Fráfarandi formanni voru þökkuð vel unnin störf á liðnum árum og nýr formaður boðinn velkominn til starfa.

2. Fundargerð 9. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.

3. Málatölur dómstólanna fyrstu sex mánuði ársins 2020.


Íris Elma Guðmann verkefnastjóri mætti á fundinn og gerði grein fyrir málatölum dómstólanna fyrstu sex mánuði ársins, bæði að því er varðar fjölda innkominna mála og afgreiddra mála. Málatölur Hæstaréttar eru með svipuðum hætti milli ára. Samanburður við liðin ár sýnir fækkun á þingfestingu skriflegra og munnlega fluttra einkamála við héraðsdómstólana. Heilt yfir fer málum fækkandi í héraði þrátt fyrir einhverja fjölgun á ákærumálum og gjaldþrotamálum hjá einstaka héraðsdómstól. Samanburður milli ára hjá Landsrétti sýnir fækkun á áfrýjuðum einkamálum og áfrýjuðum sakamálum en fjöldi kærðra einkamála og kærðra sakamála er svipaður.  Leiða má líkur að því að hertar sóttvarnarreglur vegna Covid-19 hafi haft áhrif á málafjölda og afgreiðslu þeirra við bæði dómstigin. 4. Þjónustukönnun fjármálaráðuneytisins meðal notenda þjónustu opinberra stofnana 2020 .


Fjármálaráðuneytið vann þjónustukönnun meðal notenda opinberrar þjónustu þar sem m.a. var spurt um ánægju um þjónustu ýmissa stofna, þar á meðal dómstólanna á sl. 12 mánuðum. Úrtakið var 12014 manns af öllu landinu 18 ára og eldri, handahófsvaldir úr viðhorfahópi Gallup og fór könnunin fram í júní sl. Fjöldi svarenda varðandi dómstólana voru 188 en stefnt var að lágmarki 100 svörum fyrir hverja stofnun. Meðaltal dómstólanna er lægra á öllum þáttum könnunarinnar en meðaltal mældra stofnana. Hæstu einkunn fær áreiðanleiki upplýsinga dómstólanna þar sem meðaltal dómstólanna er 4,0 en meðaltal mældra stofnana 4,1.

5. Önnur mál.

- Dómstóladeginum sem átti að halda 4. september nk. hefur verið frestað og hefur fyrirlesurum og starfsmönnum verið send tilkynning þar um. 
- Ákveðið að stefna að því að halda dómstóladaginn 20. nóvember nk.

- Fundinum með framkvæmdastjórum og starfsmönnum norrænu dómstólanna sem halda átti dagana 30. september til 2. október nk. hefur verið frestað. Ákveðið að halda fjarfund um aðkallandi málefni en halda fundinn í vor á Íslandi ef aðstæður leyfa.

- Framkvæmdastjóri sagði frá því að ársskýrsla dómstólasýslunnar og dómstólanna 2019 hefur verið gefin út og verður birt á vef dómstólasýslunnar eins og áður.

- Formaður sagði frá því að Halldóra Þorsteinsdóttir hefur verið skipuð í embætti dómara og hóf störf við Héraðsdóm Reykjaness 1. ágúst sl. Ingi Tryggvason hefur verið skipaður í embætti dómara og hefur störf við Héraðsdóm Reykjaness 1. september nk. 

- Framkvæmdastjóri sagði frá samráðsfundi heilbrigðisráðherra í samvinnu við forsætis- og dómsmálaráðuneytið sem haldinn var 20. ágúst 2020 um áframhaldandi aðgerðir vegna Covid -19 til lengri tíma litið. Formaður sagði frá fyrirhuguðum fundi með stjórnendum dómstólanna 31. ágúst nk. til þess að ræða starfsemi dómstólanna í því samhengi. 

- Formaður þakkaði Arnaldi Hjartarsyni fyrir vel unnin störf sem varamaður Halldórs Björnssonar í fjarveru hans en Halldór tekur sæti að nýju í stjórn að loknu leyfi 1. september nk.

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 10. september 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl. 16:15.
Sigurður Tómas Magnússon

Hervör Þorvaldsdóttir

 Arnaldur Hjartarson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

 

DÓMSTÓLASÝSLAN

11. fundur, 10. september 2020

 

 

Árið 2020, fimmtudaginn 10. september var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóra, og Íris Elma Guðmann sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00. 


Fundarefni:1. Fundargerð 10. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Drög að reglum um málsmeðferð við val á embættisdómurum sem tilnefndir eru til setu í Endurupptökudómi.

Formaður gerði grein fyrirliggjandi drögum að reglum dómstólasýslunnar nr. 4/2020.

Reglur nr. 4/2020 samþykktar. 

3. Lausn héraðsdómara frá embætti.

Arngrími Ísberg hefur verið veitt lausn frá embætti héraðsdómara við Héraðsdóm Reykjavíkur að eigin ósk frá 1. janúar 2021. Erlingi Sigtryggsyni hefur verið veitt lausn frá embætti héraðsdómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra að eigin ósk frá 1. október 2020. 

Ákveðið að bjóða dómurum sem fullnægja skilyrðum um að hafa starfað í þrjú ár við sama dómstól eða án fasts sætis við tiltekinn dómstól að skipta um starfsvettvang áður en embættin verða auglýst laus til umsóknar, sbr. 4. mgr. 30. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla. 

Ákveðið að leita leiða með aðstoð við Héraðsdóm Norðurlands eystra þar til skipað hefur verið í embætti dómara við dómstólinn m.a. með aðkomu faranddómara og tímabundinni ráðningu aðstoðarmanns dómara við dómstólinn.


4. Önnur mál.

- Fundur dómstólasýslunnar með stjórnendum dómstólanna vegna Covid-19 fór fram 31. ágúst sl. Fulltrúi landlæknis mætti á fjarfundinn og rætt var um ráðstafanir dómstólanna vegna veirunnar. Sótt var um undanþágu heilbrigðisráðuneytisins frá tveggja metra sóttvarnarreglu fyrir dómstólana sem var samþykkt.
- Lagt fram bréf Jónasar Jóhannssonar, dags. 9. september 2020, um fast sæti við Héraðsdóm Reykjaness. Beiðninni var hafnað þar sem ekki voru forsendur fyrir samþykkt hennar með vísan til 4. mgr. 30. gr. laga um dómstóla sem kveður á um að dómari á rétt á að skipta um starfsvettvang eftir að hafa starfað í þrjú ár við sama dómstól eða án fasts sætis við tiltekinn dómstól 
- Tilkynning til Persónuverndar um öryggisbrest vegna dóma sem birtir eru á vef úr eldra málaskrárkerfi. Farið var yfir tilkynninguna og viðbrögð dómstólasýslunnar við málinu.
- Reglubundinn fundur formanns og framkvæmdastjóra dómstólasýslunnar með dómstjórum héraðsdómstólanna verður haldinn 17. september nk. þar sem fulltrúar Þjóðskjalasafns mæta á fundinn, farið verður yfir rekstraráætlunargerð fyrir komandi ár, kjörfundundur vegna tilnefningar dómstjóra í Endurupptökudóm ákveðinn o.fl. 
- Stjórnendaþjálfun fyrir dómstjóra héraðsdómstólanna er ráðgerð 25. september nk.en sambærileg þjálfun stendur stjórnendum Hæstaréttar og Landsréttar til boða. 
- Ákveðið að halda gæðasamráðsfund með ríkissaksóknara og LMFÍ 2. október nk.

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 8. október 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl. 16:45.
Sigurður Tómas Magnússon

Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir


DÓMSTÓLASÝSLAN

12. fundur,  22. september 2020

Árið 2020, þriðjudaginn 22. september var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir og Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 16:00. 

 

Fundarefni:1. Bréf dómstjóra Héraðsdóms Vestfjarða, dags 17. september 2020, um breytingar á starfsvettvangi og starfsstöð.
Lagt var fram bréf Bergþóru Ingólfsdóttur dómstóra við Héraðsdóm Vestfjarða, dags. 17. september 2020, um breytingar á starfsvettvangi og starfsstöð. Beiðninni var hafnað þar sem ekki voru forsendur fyrir samþykkt hennar með vísan til 4. mgr. 30. gr. laga um dómstóla sem kveður á um að dómari á rétt á að skipta um starfsvettvang eftir að hafa starfað í þrjú ár við sama dómstól eða án fasts sætis við tiltekinn dómstól.

2. Fjögur embætti héraðsdómara auglýst laus til umsóknar 25. september nk.
Samþykkt að óska eftir því við dómsmálaráðuneytið að eftirfarandi embætti yrðu auglýst laus til umsóknar:
Embætti dómara með fyrsta starfsvettvang við Héraðsdóm Reykjavíkur til skipunar svo fljótt sem verða má. Embætti dómara með fyrsta starfsvettvang við Héraðsdóm Reykjavíkur frá 1. janúar 2021. Embætti dómara með fyrsta starfsvettvang við Héraðsdóm Reykjaness frá 25. september nk. Embætti dómara með fyrsta starfsvettvang við Héraðsdóm Norðurlands eystra frá 1. október nk. 


3. Kjör dómstjóra við Héraðsdóm Reykjaness.
Jón Höskuldsson dómstjóri við Héraðsdóm Reykjaness hefur tilkynnt um kjör nýs dómstjóra, Kristins Halldórssonar með sjö atkvæðum gegn tveimur. Framkvæmdastjóra var falið að senda nýkjörnum dómstjóra skipunarbréf. 

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 8. október 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl. 17:30.Sigurður Tómas Magnússon
Hervör Þorvaldsdóttir

 Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
13. fundur, 8. október 2020

Árið 2020, fimmtudaginn 8. október var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson, Hervör Þorvaldsdóttir og Kristín Haraldsdóttir sem tóku þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar og síma og Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri. Íris Elma Guðmann sat fundinn með aðstoð fjarfundarbúnaðar og ritaði fundargerð. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.


Fundarefni:


1. Fundargerð 11. og 12. fundar.


Samþykktar.

2. Fjárlagfrumvarp 2021 – fjárútlát vegna setningar dómara við Landsrétt.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir fyrirliggjandi fjárlagfrumvarpi fyrir árið 2021 og fjármálaáætlun 2021-2025. Fjárheimildir dómstólanna og dómstólasýslunnar eru óskertar milli ára þó með innbyggðri hagræðingarkröfu í fjárlagafrumvarpi að því er lítur að verðbótum á rekstrarliði. Framlagningu fjármálaáætlunar var frestað á vorþingi og því lögð fram á fyrsta degi haustþings. Helstu áherslur fjármálaáætlunar lúta að aukinni rafvæðingu við málsmeðferð og aukinni nýtingu rafrænna lausna við vistun málsgagna sem til lengri tíma litið munu auka á skilvirkni og öryggi við vistun og skil dómsmálagagna.

Formaður sagði frá því að dómstólasýslan hefur áréttað við dómsmálaráðuneytið fyrri tillögur Landsréttar og dómstólasýslunnar um viðbótarfjárveitingu með fjáraukalögum til Landsréttar vegna fyrirsjáanlegs halla á rekstri réttarins sem nemur um 40 m.kr. á þessu ári vegna setningar dómara í stað þeirra sem ekki hafa getað sinnt störfum sínum síðan í mars 2019 þegar dómur féll hjá Mannréttindadómstól Evrópu. Dómsmálaráðuneytið mun gera tillögu um 20 m.kr. viðbótarfjárveitingu í fjáraukalagafrumvarpi 2020 til fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Eftir standa um 20 m.kr. sem ætlunin er að sækja í varasjóð dómstólanna.

3. Umsókn um tímabundið leyfi héraðsdómara.

Fyrir liggur bréf Kjartans Bjarna Björgvinssonar, dags. 6. október 2020, þar sem hann gerir m.a. grein fyrir því að forsætisnefnd Alþingis hafi óskað eftir því við hann að hann taki setningu í embætti Umboðsmanns Alþingis í sex mánuði frá og með 1. nóvember 2020. Með vísan til 4. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 35. gr. laga nr. 50/2016 er þess farið á leit við dómstólasýsluna að honum verði veitt tímabundið launalaust leyti frá störfum sem héraðsdómari til þess að taka tímabundna setningu í embætti umboðsmanns barna. Dómstólasýslan kallaði eftir umsögn dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur vegna málsins.

Samþykkt leyfi frá 1. nóvember 2020 til og með 1. maí 2021.

4. Bréf dómstjóra Héraðsdóms Vesturlands, dags. 5. október 2020, með beiðni um setudómara vegna fjölda þjóðlendumála við réttinn.

Með bréfi dags. 7. september 2019 upplýsti dómstjóri Héraðsdóms Vesturlands um að dómstóllinn hefði fengið til úrlausnar fjölmörg ágreiningsmál vegna úrskurða óbyggðanefndar er lúta að þjóðlendumálum í umdæmi dómstólsins. Með hliðsjón af því aukaálagi sem óhjákvæmilega hlýst af meðferð umræddra mála fer dómstjórinn fram á það að nýju að dómarar utan dómstólsins verði fengnir til að fara með einhver þessara mála.

Málinu frestað til næsta fundar og samþykkt að formaður afli frekari upplýsinga hjá dómstjóra Héraðsdóms Vesturlands.

5. Covid 19 – starfsemi dómstóla. Reglugerð nr. 957/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.


Formaður sagði frá fundi með stjórnendum dómstólanna sem haldinn var 7. október sl. til þess að ræða stöðu mála hjá dómstólunum í ljósi Covid 19. Niðurstaða fundarins var að dómstólasýslan mun ekkert aðhafast varðandi málið og vísar til gildandi reglugerðar nr. 957/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar en leggur áherslu á mikilvægi sótthreinsiaðgerða og viðbragðsáætlana á hverjum dómstól fyrir sig ásamt því að hvatt var til þess dómstólarnir skipulegðu neyðaráætlun ef upp kæmu smit hjá dómstólunum.


6. Húsnæðismál Héraðsdóms Vestfjarða.


Samkvæmt upplýsingum frá Héraðsdómi Vestfjarða eru viðgerðir hafnar á húsnæði dómstólsins til þess að vinna á skaðlegri myglu sem fannst í húsnæðinu. Dómsmálaráðuneytið hefur verið upplýst um framangreinda stöðu húsnæðismála dómstólsins.

Samþykkt að ræða við settan dómstjóra við Héraðsdóm Vestfjarða um eftirfylgd með úrbótum á húsnæði dómstólsins.

7. Tilnefning dómstjóra héraðsdómstólanna í Endurupptökudóm.


Íris Elma Guðmann kynnti niðurstöður kjörs dómstjóra þar sem tilnefndir voru tveir héraðsdómarar til setu í Endurupptökudómi.

8. Önnur mál.

Gerð var grein fyrir því að Jónas Jóhannsson, héraðsdómari, hefur verið settur dómstjóri við Héraðsdóm Vestfjarða í veikindaforföllum dómstjóra til 24. nóvember nk.
Sagt var frá fjarfundi dómstólasýslunnar með norrænum systurstofnunum sem fram fór 1. október sl. Á dagskrá fundarins var ,,Staða dómstólanna á tímum Covid 19 og birting og útgáfa dóma.“ Ákveðið var að halda fund á Íslandi í júní 2021 eða í lok ágúst 2021.
Samráðsfundur með LMFÍ og ríkissaksóknara fór fram 2. október sl. þar sem fjallað var m.a. um rafrænar lausnir við rekstur dómsmála og málskostnaðarákvarðanir dómstóla og gildandi reglur dómstólasýslunnar þar um.
Samþykkt var að fresta dómstóladeginum til föstudagsins 3. september 2021.

Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 12. nóvember 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl. 16:35
Sigurður Tómas Magnússon
Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir 
D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
14. fundur, 12. nóvember 2020

 

Árið 2020, fimmtudaginn 12. nóvember var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Hervör Þorvaldsdóttir og Kristín Haraldsdóttir, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson sem tóku þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar og Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri. Íris Elma Guðmann sat fundinn með aðstoð fjarfundarbúnaðar og ritaði fundargerð. Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.


Fundarefni:

 


1. Fundargerð 13. fundar.


Samþykkt.

2. Fjárlagfrumvarp 2021 – rekstraráætlun dómstólanna og dómstólasýslunnar. Þriggja ára fjármálaáætlun.

Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir málinu. Rekstraáætlun dómstólasýslunnar liggur fyrir ásamt greinargerð þar sem fram kemur að rekstrarafkoma ársins 2020 er jákvæð sem skýrist fyrst og fremst af því að launakostnaður sérfróðra meðdómsmanna er lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir en málatölur gefa til kynna að færri mál hafa verið rekin fyrir héraðsdómstólunum og Landsrétti á árinu m.a. sökum COVID 19.
Hæstiréttur og Landsréttur hafa lokið áætlunargerð og héraðsdómstólarnir sömuleiðis. Rekstrarafkoma Hæstaréttar og héraðsdómstólanna er jákvæð. Rekstrarafkoma Landsréttar er hins neikvæð vegna launakostnaðar settra dómara við réttinn eins og rætt var á síðasta fundi stjórnar og viðbrögð dómsmálaráðuneytisins við því. Eftir er að ákvarða með skiptingu fjárheimilda milli héraðadómstólanna.

Samþykkt að fela formanni og framkvæmdastjóra að funda með dómstjórum Héraðsdóms Reykjavíkur og Héraðsdóms Reykjaness til þess að ræða nánar um rekstrarstöðu héraðsdómstólanna og áætlun fyrir komandi ár.

Samkvæmt 31. gr. laga um opinber fjármál skulu ríkisaðilar á hverju ári móta stefnu fyrir starfsemi sína fyrir a.m.k.næstu þrjú ár. Í stefnunni skal m.a. greina frá markmiðum og almennum áherslum ásamt áætlun um hvernig unnið verði að þeim með tilliti til áætlaðra fjárveitinga. Framkvæmdastjóri kynnti fyrirliggjandi drög sem byggja í grunninn á samþykktri stefnu og aðgerðaráætlun dómstólasýslunnar. Frestað til næsta fundar stjórnar.

3. Málatölur fyrstu tíu mánuði ársins 2020.

Elín Sigurðardóttir skjalastjóri mætti á fundinn og gerði grein fyrir fjölda innkominna og afgreiddra mála hjá héraðsdómstólunum Landsrétti fyrstu 10 mánuði ársins samanborið við fyrstu 10 mánuði liðins árs. Sá samanburður leiðir m.a. í ljós að fjöldi innkominna einkamála heldur áfram að fækka sem og fjölda lokinna einkamála. Einhver fækkun er á fjölda innkominna ákærumála en ekki eins mikil og fækkun einkamála Af fyrirliggjandi upplýsingum má ráða að málsmeðferðartími er að lengjast en þó hefur dómstólunum tekist að halda nokkuð vel í horfinu afgreiðslu mála þrátt fyrir gildandi sóttvarnarreglur.
Elín Sigurðardóttir vék af fundi.

4. Bréf dómstjóra Héraðsdóms Vesturlands,dags. 5. október 2020, með beiðni um setudómara vegna fjölda þjóðlendumála við réttinn.

Málinu var frestað á síðasta fundi stjórnar. Formaður sagði frá því að hann hefði rætt við dómstjóra Héraðsdóms Vesturlands til frekari upplýsingar og lagði fram minnisblað vegna erindisins. Formaður lagði til að á næsta ári verði athugað með að fá dómara frá af höfuðborgarsvæðinu sem hafa reynslu af þjóðlendumálum til þess að fara með þrjú slík mál til þess að létta á dómstólnum.

Samþykkt að skoða í upphafi næsta árs hvort mögulegt er að fá þrjá dómara til þess að dæma tvö til þrjú mál næsta vor.

5. Rafrænt réttarfar – fyrstu skref.

Formaður lagði fram til kynningar minnisblað um m.a. breytingar á réttarfari og starfsemi héraðsdómstóla vegna upptöku rafræns réttarfars en markmið verkefnisins er að laga dómskerfið að þörfum rafræns nútímasamfélags, bæta þjónustu við borgarana og minnka tilkostnað jafnt borgaranna og dómskerfisins.
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra og formanni að vinna að framgöngu málsins og leita í því sambandi m.a. til Dómarafélags Íslands og Lögmannafélags Íslands til samræmis við umræðu stjórnar og fyrirliggjandi tillögur.

6. Húsnæðismál dómstólanna.

Formaður vakti athygli á því að húsaleigusamningur Héraðsdóms Reykjaness rennur út 1. janúar 2026. Því er orðið mikilvægt að huga að framtíðarhúsnæðismálum dómstólsins ekki síst í ljósi þess að dómurum við dómstólinn hefur fjölgað og verulega farið að þrengja að starfsemi hans.

Samþykkt að fela formanni og framkvæmdastjóra að ræða málið m.a. við dómstjóra Héraðsdóms Reykjaness.

7. Erindi Áslaugar Björgvinsdóttur til dómstólasýslunnar m.a. varðandi birtingu dóma.

Framkvæmdastjóri sagði frá því að dómstólasýslunni hefðu borist tölvuskeyti frá Áslaugu Björgvinsdóttur sem vörðuðu m.a. meinta ólögmæta birtingu dóma á vef dómstólanna. Stjórnarmenn ræddu um hæfi sitt vegna málsins og töldu þeir sig alla hæfa til umfjöllunar um það. Edda Laufey Laxdal lögfræðingur dómstólasýslunnar mætti á fund stjórnar og gerði nánari grein fyrir málinu.

Eftir umræðu um málið samþykkti stjórn dómstólasýslunnar að taka til skoðunar hvort tilefni kunni að vera til endurskoðunar á gildandi reglum dómstólasýslunnar nr. 3/2019 um birtingu dóma og úrskurða á vefsíðu dómstólanna sem öðluðust gildi 14. október 2019. Sérstaklega var rætt um 4. gr. reglnanna og um þær upplýsingar sem nema skal brott úr dómum og úrskurðum og möguleikann á því árétta sérstaklega í reglunum og jafnvel skýra frekar í verklagsreglum mikilvægi þess að takmarka birtingu á viðkvæmum persónuupplýsingum á vef dómstólanna. Þá var samþykkt að dómstólasýslan leitaði eftir því við Persónuvernd að fá fræðslu fyrir dómara um framangreint.

8. Umsögn um breytingu á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging bráðabirgðaheimilda).

Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir málinu en frumvarpið fékk jákvæða umfjöllun á fundi allsherjarnefndar þannig að vonir standa til að frumvarpið verði samþykkt.

9. Önnur mál.

Framkvæmdastjóri sagði frá stöðu mála vegna viðgerða á Héraðsdómi Vestfjarða vegna rakaskemmda.
Fyrir liggur beiðni Söndru Baldvinsdóttur, héraðsdómara við Héraðsdóm Reykjaness, um frestun á töku áður samþykkts námsleyfis sem hefjast átti 15. janúar nk. sökum Covid faraldursins. Sandra hyggst stunda nám erlendis og óskar eftir frestun fram til 1. ágúst 2021 en dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness gerir ekki athugasemd við það. Samþykkt.
Fyrir liggur beiðni Sigríðar Hjaltested, héraðsdómara við Héraðsdóm Reykjavíkur, um framlengingu námsleyfisins um einn mánuð eða til 1. apríl 2021 í stað 1. mars 2021 en hún hyggst fara erlendis og kynna sér starfsemi dómstóla í Kaupmannahöfn. Afgreiðslu erindisins er frestað til næsta fundar til þess að afla frekari upplýsinga.

Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 10. desember 2020 kl.15:00.

Fundi slitið kl. 17.15.

Sigurður Tómas Magnússon

Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
15. fundur, 10. desember 2020Árið 2020, fimmtudaginn 10. desember var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Sigurður Tómas Magnússon, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir og Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur. Halldór Björnsson tók þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Íris Elma Guðmann sat fundinn með aðstoð fjarfundarbúnaðar og ritaði fundargerð.

Sigurður Tómas Magnússon stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00. 


Fundarefni:


1. Fundargerð 14. fundar.

Samþykkt.

2. Dómur yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu 1. desember 2020. 
Formaður gerði nánar grein fyrir málinu og var fjallað um niðurstöðu yfirdeildarinnar.

3. Fjárlagfrumvarp 2021 – rekstraráætlanir og þriggja ára fjármálaáætlun. 
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir því að lagt hefur verið fram frumvarp til fjáraukalaga samtals 20 m.kr. vegna launakostnaðar Landsréttar á árinu vegna setningar í embætti dómara við réttinn. Enn er ekki mögulegt að skipta fjárheimildum milli héraðsdómstólanna þar sem villur eru í áætlunarkerfi Fjársýslu ríkisins varðandi kjarasamningsbundnar hækkanir á komandi ári en unnið er að lagfæringu á því. Rekstraráætlanir héraðsdómstólanna verða teknar fyrir að nýju á næsta fundi stjórnar.

Þriggja ára stefnumiðuð fjármálaáætlun er lögð fram að nýju en drögin hafa verið yfirfarin af formanni og framkvæmdastjóra frá síðasta fundi. 

Áætlunin er samþykkt með áorðnum breytingum. 

4. Almenn starfskjör dómara – drög að reglum.

Formaður gerði nánari grein fyrir fyrirliggjandi drögum sem lögð eru fram til kynningar en samkvæmt 6. mgr. 44. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla með síðari breytingum er dómstólasýslunni gert að setja reglur um almenn starfskjör dómara og ákvarða laun fyrir gæsluvaktir sbr. 5. mgr. 44. gr. laga um dómstóla.
Málið verður tekið fyrir að nýju á næsta fundi stjórnar. 

5. Reglur dómstólasýlunnar nr. 2/2021 um málsvarnarlaun eða þóknun til verjenda og þóknun til réttargæslumanna. 
Formaður gerði nánari grein fyrir aðdraganda að setningu nýrra reglna en fundur var haldinn í október sl. þar sem forsvarsmenn Lögmannafélags Íslands lögðu m.a. áherslu á mikilvægi þess að reglurnar verði uppfærðar reglulega með hliðsjón af verðlagsþróun. 

Samþykkt og ákveðið að reglurnar verði uppfærðar í ársbyrjun ár hvert. 

Fyrirliggjandi drög að reglum um málsvarnarlaun eða þóknun til verjenda og þóknun til réttargæslumanna samþykkt og taka gildi 1. janúar nk. sem reglur nr. 2/2021. 

6. Reglur dómstólasýslunnar nr. 2/2021 um málskostnað við áritun stefnu í útivistarmáli skv. 113. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en gildandi reglur hafa ekki verið endurskoðaðar frá árinu 2018. Fyrirliggjandi drög hafa verið uppfærð með hliðsjón af verðlagsþróun frá gildistöku þeirra 2018. 

Fyrirliggjandi drög að reglum um málskostnað við áritun stefnu í útivistarmáli skv. 113. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála samþykkt og taka gildi 1. janúar nk. sem reglur nr. 1/2021.

7. Umsókn Sigríðar Hjaltested um framlengingu námsleyfis lögð fram að nýju.
Afgreiðslu var frestað á síðasta fundi stjórnar til öflunar frekari upplýsinga. Umsóknin var samþykkt milli funda og lögð fram til staðfestingar.
Samþykkt.


8. Önnur mál. 
-Formaður sagði frá fundi sem haldinn var með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 4. desember sl. en tilefnið var m.a. fyrirspurn formanns nefndarinnar til dómsmálaráðherra um birtinga viðkvæmra persónugreinanlegra upplýsinga í dómum og úrskurðum á vef dómstólanna. 

-Formaður sagði frá fundi með dómstjórum Héraðsdóms Reykjavíkur og Héraðsdóms Reykjaness þar sem húsnæðismál dómstólanna voru m.a. til umræðu. Samþykkt að vekja athygli dómsmálaráðuneytisins á mikilvægi þess að kalla saman að nýju starfshóp ráðuneytisins sem ætlað var að vinna að húsnæðismálum dómstólanna. 

-Formaður sagði frá fundi sem haldinn var um samræmt útlit dóma á öllum dómstigum. Hæstiréttur Íslands hefur undanfarið unnið að endurskoðun á formi og leturgerð dóma réttarins og var sú vinna kynnt fyrir dómstólasýslunni, Landsrétti og dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur. 
Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 21. janúar 2021

Fundi slitið kl. 17.15. 


Sigurður Tómas Magnússon
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

 


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

2. fundur, 21. janúar 2020

 

Árið 2020, þriðjudaginn 21. janúar, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra og Írisi Elmu Guðmann sem ritaði fundargerð. 

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 12:30.


Fundarefni:1. Fundargerð 1. fundar.
Fundargerðin var samþykkt. 

2. Fjármálaáætlun 2021-2025 – tillaga um auknar fjárheimildir vegna kerfisstjóra.
Lagt fram til samþykktar.
Framkvæmdastjóri gerir nánari grein fyrir málinu og sagði frá því að ítrekað hefði verið vakin athygli á því m.a. í fjármálaáætlun að mikilvægt væri að auka tækniþekkingu innan dómstólanna. Samþykkt að leita eftir því að rekstrarframlög til dómstólasýslunnar verði hækkuð til þess að standa straum af launakostnaði kerfisstjóra.


3. Ákvörðun þóknunar til dómara Félagsdóms, skv. síðari málslið 1. mgr. 66. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeildur, sbr. lög nr. 79/2019. 
Lagt fram til samþykktar. 
Formaður gerði nánari grein fyrir fyrirliggjandi tillögu um ákvörðun þóknunar til dómara Félagsdóms.
Tillagan var samþykkt. 

4. Bréf dómsmálaráðuneytisins, dags. 9. janúar sl. um ad hoc skipun í endurupptökunefnd. 
Lagt fram til samþykktar.
Forseti Landsréttar, Hervör Þorvaldsdóttir, vék sæti við afgreiðslu málsins. 
Samþykkt með vísan til 3. mgr. 54. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 að tilnefna Valgerði Sólnes ad hoc í endurupptökunefnd. 
Hervör Þorvaldsdóttir tók sæti á fundinum að nýju.


5. Starfsáætlun stjórnar dómstólasýslunnar.
Stjórn dómstólasýslunnar vann starfsáætlun fyrir árið 2020.


Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn  13. febrúar 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl.16:00.

 

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

 


 

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

3. fundur, 13. febrúar 2020

 

Árið 2020, fimmtudaginn 13. febrúar, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson, Davíð Þór Björgvinsson, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. Hervör Þorvaldsdóttir boðaði forföll. 

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

 

Fundarefni:


1. Fundargerð 2. fundar.
Fundargerðin var samþykkt. 

2. Lagt fram bréf dómsmálaráðuneytisins dags. 30. janúar 2020 þar óskað er ad hoc tilnefningar í dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara vegna vanhæfis. 
Lagt fram til staðfestingar bréf dómstólasýslunnar dags. 31. janúar 2020 um tilnefningu Eyvindar G. Gunnarssonar ad hoc í dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara.

Samþykkt.

3. Til umsagnar frumvarp allsherjar- og menntamálanefndar til laga um dómstóla o.fl., 470. mál.
Lögð fram til kynningar umsögn dómstólasýslunnar dags. 4. febrúar 2020.

Samþykkt.


4. Reglur dómstólasýslunnar nr. 2/2020 um sektir og ökuréttarsviptingu vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna. 
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu og lagði fram tillögu um að reglurnar verði felldar úr gildi.

Samþykkt.


5. Fjármálaáætlun 2021-2025 ofl.
Framkvæmdastjóri sagði frá því að fjármálaáætlun er enn í vinnslu en ætlun dómsmálaráðuneytisins er að ljúka þeirri vinnu fyrir lok febrúarmánaðar. Vegna setningar héraðsdómara við Landsrétt á árinu er að myndast rekstrarafgangur hjá héraðsdómstólunum. Í ljósi mikilvægis þess að Héraðsdómur Reykjavíkur fái svigrúm til þess að ráða til starfa skjalastjóra sem meðal annars mun hafa yfirumsjón með skráningu mála og vörslu málsgagna er lagt til að samþykkt verði millifærsla fjárheimilda sem einskiptis greiðsla til Héraðsdóms Reykjavíkur til þess að standa straum af þeim kostnaði. 

Samþykkt að samþykkja millifærslu fjárheimilda sem einskiptisráðstöfun.

6. Önnur mál.
-
Formaður sagði frá fundi sem haldinn var með dómstjórum héraðsdómstólanna 11. febrúar sl. 

- Íris Elma Guðmann verkefnastjóri mætti á fundinn kl.15:40 og gerði grein fyrir þeim leiðum sem fyrirhugaðar eru við innleiðingu á 365 leyfum hjá Fjármálaráðuneytinu.

Samþykkt tillaga um að tölvudeild Alþingis verði tengiliður dómstólanna vegna innleiðingu verkefnisins.

- Verkefnastjóri sagði frá helstu niðurstöðum öryggisúttektar Syndis og fyrirhugaðri aðgerðaráætlun í kjölfarið. Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 12. mars 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl.16:00.

 

Benedikt Bogason

Halldór Björnsson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

Davíð Þór BjörgvinssonD Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

4. fundur, 12. mars 2020

Árið 2020, fimmtudaginn 12. mars, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Arnaldur Hjartarson, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð.

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

Fundarefni:


1. Fundargerð 3. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Traust til stofnana – Þjóðarpúls Gallup 2020.

Matthías Þorvaldsson, sérfræðingur hjá Gallup, mætti á fundinn kl. 15:05 og gerði grein fyrir helstu niðurstöðun könnunar Gallup um traust til dómskerfisins, traust til Hæstaréttar Íslands, Landsréttar og héraðsdómstólanna. Hlutfall þeirra sem ber mikið traust til dómskerfisins mældist 37%. Traust til Hæstaréttar mældist 50% og traust til Landsréttar og héraðsdómstólanna 40%. Traust til dómskerfisins og dómstólanna hefur því dregist saman milli ára.

Matthías Þorvaldsson vék af fundinum kl. 15:30.

3. Boð til dómara um að skipta um starfsvettvang sbr. 30.gr. dómstólalaga.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en fyrir liggur að dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur mun láta af embætti sökum aldurs eigi síðar en 28. ágúst nk. Með samþykkt stjórnar á fundi 19. febrúar sl. var ákveðið að færa dómara tímabundið til í starfi frá Héraðsdómi Reykjavíkur til Héraðsdóms Reykjaness en þó þannig að honum yrði gefinn kostur á að flytja starfsstöð sína að nýju til Héraðsdóms Reykjavíkur þegar færi gæfist. Arnaldur Hjartarson dómari við Héraðsdóm Reykjaness hefur óskað flutnings að nýju til Héraðsdóms Reykjavíkur samhliða því að embætti losnar við dómstólinn til samræmis við framangreint og hefur sú beiðni verið samþykkt. Í kjölfar þess var héraðsdómurum boðið að skipta um starfsvettvang og flytja starfsstöð til Héraðdsóms Reykjaness. Ein umsókn barst frá Bergþóru Ingólfsdóttur dómstjóra Héraðsdóms Vestfjarða. Í 4. mgr. 30. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 er kveðið á um að héraðsdómari eigi rétt á að skipta um starfsvettvang svo fljótt sem verða má eftir að hafa starfað í þrjú ár við sama dómstól eða án fasts sæis við tiltekinn dómstól. Í ljósi þess að Bergóra Ingólfsdóttir var skipuð í embætti héraðsdómara 9. janúar 2018 og dómstjóri við sama embætti frá þeim degi er umsókninni hafnað. Um leið og lausnarbeiðni dómara við Hérðasdóm Reykjavíkur liggur fyrir verður eftir því óskað við dómsmálaráðuneytið að embætti héraðsdómara við Héraðsdóm Reykjaness verði auglýst laust til umsóknar.


4. Fræðslustefna dómstólasýslunnar og drög að aðgerðaráætlun.

Sif Sigfúsdóttir fræðslustjóri dómstólasýslunnar mætti á fundinn kl. 15:40 og gerði grein fyrir fyrirliggjandi fræðslustefnu og drögum að aðgerðaráætlun og kostnaðarmati við að framfylgja henni. Fræðslustefnan verður birt á vef dómstólasýslunnar.

5. Leyfi héraðsdómara frá störfum vegna setningar í Landsrétt.

Fyrir liggur umsókn Söndru Baldvinsdóttur dómara við Héraðsdóm Reykjaness um leyfi frá störfum frá og með 2. mars sl. til og með 30. júní nk. vegna setningar í embætti dómara við Landsrétt vegna leyfis Ásmundar Helgasonar landsréttaradómara.
Samþykkt.

6. Uppfærðar og endurskoðaðar reglur dómstólasýslunnar nr. 11/2018 um málsvarnarlaun eða þóknun til verjenda og þóknun til réttargæslumanna o.f.l.

Formaður sagði frá því að Lögmannafélag Íslands hefur leitað til dómstólasýslunnar um endurskoðun reglna nr. 11/2018 um málsvarnarlaun eða þóknun til verjenda og þóknun til réttargæslumanna ofl. í ljósi þess að viðmiðunarfjárhæðir hafi síðast sætt endurskoðun á árinu 2017. Drög að endurskoðuðum reglum hafa verið sendar stjórn LMFÍ en ekki liggur fyrir afstaða stjórnarinnar til þeirra.
Málinu er frestað.

7. Önnur mál.

Erlingur Sigtryggsson dómari við Héraðsdóm Norðurlands eystra gegnir embætti dómstjóra á meðan leyfi dómstjóra stendur.


Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 20. mars 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl.16:25.Benedikt Bogason

Kristín Haraldsdóttir
Hervör Þorvaldsdóttir

Arnaldur Hjartarson
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir    

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

5. fundur, 20. mars 2020

 

Árið 2020, föstudaginn 20. mars, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Arnaldur Hjartarson, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. Bergþóra Kr. Benediktsdóttir tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar.

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

                                                                           

Fundarefni:

1. Fundargerð 4. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Starfsemi dómstóla – COVID 19.

Formaður stjórnar sagði frá því að í kjölfar tilkynningar stjórnvalda um takmarkanir á samkomuhaldi frá og með mánudeginum 16. mars sl. hafi verið boðað til fundar með stjórnendum dómstólanna hjá dómstólasýslunni 13. mars sl. Tilefnið var að samræma aðgerðir til þess að tryggja nauðsynlega starfsemi dómstólanna í ljósi takmarkana á samkomuhaldi. Fundinum stýrði formaður stjórnar en auk hans sátu fundinn framkvæmdastjóri dómstólsasýslunnar, forseti og skrifstofustjóri Hæstaréttar, forseti og skrifstofustjóri Landsréttar og dómstjórar Héraðsdóms Reykjavíkur og Héraðsdóms Reykjaness. Ákveðið var að gefa út sameiginlega tilkynningu um takmarkaða starfsemi dómstólanna í því skyni að tryggja nauðsynlega starfsemi eftir því sem fært þykir hjá hverjum dómstól. Athugasemdir bárust dómstólasýslunni um að tilkynningin væri ekki nægjanlega skýr einkum að því er varðaði takmarkanir á starfsemi héraðsdómstólanna. Þá bárust og ábendingar um að málum hefði verið frestað af hálfu dómara þar sem hætta var á réttarspjöllum. Því var ákveðið að funda að nýju með dómstjórum Héraðdóms Reykjavíkur og Héraðsdóms Reykjaness þann 17. mars sl. og voru viðbætur við fyrri tilkynningar birtar á vef á vef dómstólasýslunnar. Þá var ákveðið að halda fund að nýju með stjórnendum dómstólanna með fulltrúa Landlæknis til þess að fá frekari leiðbeiningar varðandi starfsemina þannig að fyllstu varúðar væri gætt.

3. Stjórnsýsla dómstólanna- drög að skýrslu ríkisendurskoðunar.

Samþykkt að óska eftir framlengingu á fresti til þess að skila umsögn um skýrsludrögin til 3. apríl nk.


Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 16. apríl 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl.16:15.

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Arnaldur Hjartarson
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir
D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

6. fundur, 16. apríl 2020


Árið 2020, fimmtudaginn 16. apríl, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Arnaldur Hjartarson, Bergþóra Benediktsdóttir, Davíð Þór Björgvinsson, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. 

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.Fundarefni:1. Fundargerð 5. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.

3. Vinnustaðagreining – sálfélagslegt áhættumat. Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980, sbr. reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum.   

Helga Lára Haarde sérfræðingur frá Attentus sagði frá helstu niðurstöðum ítarlegrar viðhorfskönnunar sem lögð var fyrir alla starfsmenn dómstólanna á tímabilinu frá desember 2019 til janúar 2020. Kynningin fór fram með aðstoð fjarfundarbúnaðar sem hófst kl. 15:30. Hjá dómstólunum starfa 156 manns og var svörun um 70%.  Niðurstöðurnar gáfu til kynna að almennt eru þeir þættir sem spurt var um í ágætis horfi hjá dómstólunum og því ekki talin þörf á sérstökum viðbrögðum. Þó eru tækifæri til úrbóta á nokkrum sviðum sem er mikilvægt að vera meðvitaður um og rétt að hafa í huga að bregðast við þeim. 

Framkvæmdastjóri sagði frá því að mikilvægt væri að fylgja niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar eftir með aðgerðaráætlun sem tekur á þeim þáttum þar sem viðbragða er þörf í samráði við stjórnendur á hverjum dómstól fyrir sig. 
Samþykkt að framkvæmdastjóri kynni helstu niðurstöður vinnustaðagreiningarnar fyrir stjórnendum dómstólanna ásamt því að ræða tillögur til úrbóta á þeim þáttum í starfseminni sem kalla á úrbætur. 
Kynningu og yfirferð Helgu Láru lauk kl. 16:10.

4. Uppfærðar og endurskoðaðar reglur dómstólasýslunnar  nr. 11/2018 um málsvarnarlaun eða þóknun verjenda og þóknun réttargæslumanna.

Málinu var frestað á fundi 12. mars sl. þar sem ekki lágu fyrir athugasemdir Lögmannafélags Íslands. Formaður gerði nánari grein fyrir málinu og fyrirliggjandi athugasemdum stjórnar Lögmannafélags Íslands sem bárust með bréfi dags. 2. apríl sl.

Reglurnar eru samþykktar með áorðnum breytingum sem reglur nr. 2/2020. Samhliða falla úr gildi reglur nr. 11/2018. 

5. Starfsemi dómstóla – COVID 19. Frumvarp dómsmálaráðherra um breytingu á ýmsum lögum vegna kórónaveiru.

Formaður sagði frá því að boðað hafi verið til fundar með stjórnendum dómstólanna 22. apríl nk. til þess m.a. að fara yfir hvernig rekstur dómstólanna hafi gengið í kjölfar takmarkana á samkomuhaldi og það sem framundan er.  

Dómsmálaráðherra hefur lagt fram drög að frumvarpi til tímabundinnar breytingar á ýmsum á ýmsum lögum sem heyra undir málefnasvið dómsmálaráðuneytisins vegna þeirrar óvissu sem ríkir í samfélaginu vegna kórónuveirunnar. Fyrirséð er að fyrirmæli almannavarna og sóttvarnarlæknis um samkomubann og fjarlægðartakmarkanir muni hafa áhrif á framkvæmd og málsmeðferð stofnana sem heyra undir ráðuneytið og því talið nauðsynlegt að lágmarka áhrifin meðan á ástandinu stendur.  Í frumvarpinu er að finna tillögur sem miða að því að heimila í auknum mæli að beita rafrænum lausnum við meðferð mála og fjarfundarbúnaði í samskiptum við málsaðila. 

Dómstólasýslan gerir ekki athugasemdir við frumvarpið og tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í greinargerð um tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar.

6. Önnur mál.

-Fyrir liggur ósk Margrétar Maríu Sigurðardóttur um að láta af störfum sem formaður fagráðs dómstólasýslunnar í kjölfar þess að hún hefur verið skipuð í embætti lögreglustjóra á Austurlandi.  Um leið og henni eru þökkuð vel unnin störf fyrir dómstólasýsluna og dómstóla er samþykkt að skipa Katrínu Helgu Hallgrímsdóttur, skrifstofustjóra Barnaverndar Reykjavíkur sem formann fagráðs dómstólasýlunnar.

-Fyrir liggur umsókn Kolbrúnar Sævarsdóttur um framlengingu námsleyfis hennar fram í miðjan júlí nk. sem gerir henni kleift að sækja námskeið erlendis sem frestað hefur verið vegna Covid 19 veirunnar.

Samþykkt að framlengja námsleyfi Kolbrúnar Sævarsdóttur til samræmis við fyrirliggjandi beiðni þar um. 

-Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum (réttarstaða þriðja aðila) lagt fram til upplýsingar.

Dómstólasýslan sér ekki ástæðu til þess að gera athugasemdir við frumvarpið.

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 14. maí 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl.16:55. 

Benedikt Bogason

Davíð Þór Björgvinsson

Arnaldur Hjartarson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

 

DÓMSTÓLASÝSLAN
7. fundur, 14. maí 2020


Árið 2020, fimmtudaginn 14. maí, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Arnaldur Hjartarson,  Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. Kristín Haraldsdóttir tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar. 

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.


Fundarefni:

1. Fundargerð 6. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.


2. Drög að ársskýrslu dómstólasýslunnar og dómstólanna 2019

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir fyrirliggjandi drögum að ársskýrslu dómstólasýslunnar og dómstólanna fyrir árið 2019. Í skýrslunni er að finna yfirlit yfir starfsemi dómstólasýslunnar og dómstólanna á liðnu ári ásamt ítarlegri samantekt á tölfræðiupplýsingum um fjölda mála og afgreiðslu þeirra. Ársskýrslan verður gefin út og birt á vef dómstólasýslunnar. 

3. Ársfjórðungs staða dómstólanna og dómstólasýslunnar

Til samræmis við ákvæði laga um opinber fjármál nr. 123/2015 er tekin saman skýrsla um rekstrarstöðu dómstólanna og dómstólasýslunnar með hliðsjón af fyrirliggjandi rekstraáætlun. 
Fyrir liggur að rekstur málaflokkanna er innan heimilda.


4. Lausn dómara frá embætti við Héraðsdóm Suðurlands.


Ragnheiði Thorlacius dómara við Héraðsdóm Suðurlands hefur verið veitt lausn frá embætti að eigin ósk frá 1. ágúst 2020.  Fyrir liggja upplýsingar um fjölda mála við héraðsdómstólana á liðnu ári og fyrstu fjóra mánuði ársins 2020. 
Samþykkt með hliðsjón af fyrirliggjandi upplýsingum að starfsvettvangur embættis héraðsdómara verði við Héraðsdóm Reykjaness frá 1. ágúst 2020 sbr. 2. mgr. 30. gr. laga um dómstóla og bjóða dómurum að skipta um starfsvettvang áður en embættið verður auglýst laust til umsóknar.  


5. Umsóknir dómara um námsleyfi fyrir árið 2021. Skýrslur dómara að námsleyfi loknu.

Fræðslustjóri mætti á fundinn og gerði nánari grein fyrir fyrirliggjandi umsóknum um námsleyfi.
Umsóknir eftirtalinna dómara voru samþykktar: Erlingur Sigtryggsson dómari við Héraðsdóm Norðurlands eystra námsleyfi frá 1. janúar 2021 til 1. júlí 2021. Hildur Briem dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur námsleyfi frá 1. september 2021 til 1. mars 2022. Þorgeir Ingi Njálsson landsréttardómari námsleyfi frá 1. janúar 2021 til 1. júlí 2021 þó með þeim fyrirvara að mögulegt verði að seinka upphafi leyfisins með hliðsjón af aðstæðum við Landsrétt þegar þar að kemur. Afgreiðslu umsóknar Söndru Baldvinsdóttur dómara við Héraðsdóm Reykjaness var frestað til öflunar frekari gagna. Lagðar voru fram skýrslur dómara sem luku námsleyfi á liðnu ári, sbr. 7. gr. reglna dómstólasýslunnar um námsleyfi dómara nr. 4/2019.

Formaður vakti athygli á því að ákvæði 7. mgr. 44. gr. laga um dómstóla er ekki skýrt þegar að því kemur að ákvarða hvort dómari eigi rétt á námsleyfi skömmu fyrir starfslok. Hins vegar sé ljóst að námsleyfi á þeim tímapunkti þjóni ekki tilgangi laganna þ.e. að dómarar haldi við þekkingu sinni í lögum sbr. 3. mgr. 43. gr. laga um dómstóla. 

Samþykkt að leggja til við dómsmálaráðuneytið að ákvæði 7. mgr. 44. gr. laga um dómstóla um námsleyfi dómara verði við tækifæri bundið fyrirvara um dómari eigi rétt til námsleyfis enda sé fyrirsjáanlegt að hann ljúki ekki starfi innan tveggja ára frá lokum leyfisins.

6. Starfsemi dómstóla – COVID 19.

Formaður sagði frá því að haldinn hafi verið fundur með stjórnendum dómstólanna 22. apríl 2020 þar sem fjallað var um starfsemi dómstólanna frá 4. maí 2020 með hliðsjón af auglýsingu heilbrigðisráðherra nr. 360 dags. 21. apríl 2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar á tímabilinu frá 4. maí 2020 til 1. júní 2020. Fjöldasamkomur voru óheimilar á gildistímanum þannig að fleiri en 50 einstaklingum var óheimilt að koma saman. Þá skyldi tryggja að á öllum vinnustöðum og allri starfsemi að ekki væru á sama tíma fleiri en 50 einstaklingar inni í sama rými.  Þá skyldi tryggja að hægt væri að hafa a.m.k. 2 metra á milli einstaklinga og áfram huga sérstaklega að hreinlæti og sótthreinsun.  Dómstólasýslan leitaði upplýsinga hjá verkefnastjóra hjá Landlækni varðandi tillögur um hvernig starfsemi dómstólanna gæti færst í eðlilegra horf frá og með 4. maí 2020. Í tilkynningu sem birt var á vef dómstólasýslunnar kemur m.a. fram að starfsemi dómstólanna færist í eðlilegt horft eins og mögulegt er að teknu tilliti til tilmæla sóttvarnarlæknis og framangreindrar auglýsingar og að lögð verði áhersla á að nýta tæknilausnir í starfseminni svo sem við fyrirtökur mála og sendingu gagna til þess að takmarka enn frekar samneyti fólks. 

7. Önnur mál.

-Framkvæmdastjóri sagði frá því að skýrsla ríkisendurskoðunar hefur verið send stjórnskipunar-og eftirlitsnefnd Alþingis og að því loknu verður hún birt opinberlega. 

-Fræðslustjóri kynnti drög að dagskrá dómstóladagsins 4. september nk.

-Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum 76/2003 (skipt búseta barns) lagt fram til upplýsingar en dómstólasýslan sér ekki ástæðu til þess að gera athugasemdir við frumvarpið.

-Formaður vakti athygli á því að leyfi dómara við Landsrétt frá störfum rennur út í júlí og ágúst nk. en leyfi verður ekki veitt til lengri tíma en tólf mánuði samfleytt sbr. 1. mgr. 26. gr. laga um dómstóla. Samþykkt að árétta við dómsmálaráðuneytið mikilvægi þess að veitt verði með bráðabirgðaákvæði í lögum um dómstóla heimild til framlengingar leyfanna.

Formaður sagði frá fyrirhugðum fundi með dómstjórum héraðsdómstólanna 25. maí nk.


Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 11. júní 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl.16:35. 

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Arnaldur Hjartarson
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir


 D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

8. fundur, 11. júní 2020

 Árið 2020, fimmtudaginn 11. júní var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Arnaldur Hjartarson, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð.

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

 Fundarefni:1. Fundargerð 7. fundar.


Fundargerðin var samþykkt.

2. Skipun formanns stjórnar dómstólasýslunnar og varamanns hans frá 1. ágúst 2020 til og með 31. júlí 2025.

Formaður hefur verið kjörinn varaforseti Hæstaréttar og hefur óskað lausnar frá stöðu sinni sem  formaður stjórnar dómstólasýslunnar. Hæstiréttur efndi til kosninga til samræmis við 6. gr. laga um dómstóla og var Sigurður Tómas Magnússon hæstaréttardómari kjörinn formaður stjórnar dómstólasýslunnar og skipaður frá og með 1. ágúst 2020 til og með 31. júlí 2025. Varamaður Sigurðar Tómasar Magnússonar til jafn langs tíma var kjörin og skipuð Ingveldur Einarsdóttir hæstaréttardómari.  

3. Bréf Persónuverndar dags. 15. maí 2020 varðandi m.a. birtingu dóma á netinu er innihalda viðkvæmar persónuupplýsingar.

Edda Laufey Laxdal lögfræðingur mætti á fundinn. Formaður gerði nánari grein fyrir málinu og framkvæmdastjóri sagði frá fundi með Persónuvernd 3. júní sl.
Samþykkt fyrirliggjandi drög að svarbréfi til Persónuverndar með áorðnum breytingum.

4. Umsókn dómara um námsleyfi fyrir árið 2021. 

Lögð fram að nýju umsókn Söndru Baldvinsdóttur héraðsdómara um námsleyfi en málinu var frestað á síðasta fundi stjórnar til öflunar frekari gagna sem nú hafa borist.

Umsókn Söndru Baldvinsdóttur héraðsdómara við Héraðsdóm Reykjaness um námsleyfi á tímabilinu frá 15. janúar 2021 til 15. júlí 2021 var samþykkt. 

5. Fræðsluáætlun 2020-2021 

Sif Sigfúsdóttir fræðslustjóri mætti á fundinn og sagði frá fyrirliggjandi drögum að fræðsluáætlun fyrir haustið 2020 og vorönn 2021. Sif vék af fundinum að kynningu lokinni.

6. Önnur mál.
-Formaður sagði frá fundi með dómstjórum 25. maí sl. þar sem rætt var m.a. um birtingu dóma á vef dómstólanna, farið var yfir rekstrarstöðu dómstólanna og fyrirliggjandi málatölur. Sagt var frá fyrirhugaðri innleiðingu á nýjum stjórnsýsluhluta málaskrárkerfis héraðsdómstólanna og væntanlegu nýju úrræði vegna rekstrarörðugleika fyrirtækja. 

-Formaður sagði frá samráðsfundi sem haldinn var með fjölmiðlum 2. júní sl. Fundinn sátu auk formanns og framkvæmdastjóra dómstólasýslunnar, Kjartan Bjarni Björgvinsson formaður Dómarafélags Íslands, Jón Höskuldsson dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness og Símon Sigvaldason dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur. Á fundinum voru helstu niðurstöður úr skýrsla ríkisendurskoðunar um stjórnsýslu dómstólanna kynntar auk þess sem rætt var um starfsemi dómstólanna á tímum COVID 19. Þá gafst fjölmiðlamönnum tækifæri til spurninga.

-Formaður sagði frá fyrirhuguðum fundi hans og framkvæmdastjóra með dómsmálaráðherra 23. júní nk. 

-Formaður sagði frá því að samþykkt hefur verið frumvarp til laga um breytingar á ákvæðum laga um dómstóla sem felur í sér stofnun endurupptökudóms frá og með 1. desember 2020. Dómstóllinn mun hafa aðsetur hjá dómstólasýlunni auk þess sem stjórn dómstólasýslunnar er m.a. ætlað að setja reglur um málsmeðferð við val á embættisdómurum sem tilnefndir verða. 
Framkvæmdastjóri vék af fundi kl. 16:35. 
- Skipun meðdómanda í máli Héraðsdóms Reykjavíkur E-3223/2019. Samþykkt að fela Halldóri Halldórssyni dómstjóra Héraðsdóms Norðurlands vestra að taka sæti sem meðdómsmaður í málinu. 
Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 8. júlí 2020 kl.10:00.
Fundi slitið kl.16:40. 
Benedikt Bogason

Hervör Þorvaldsdóttir

Arnaldur Hjartarson

Bergþóra Kristín Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
9. fundur, 8. júlí 2020

 

 Árið 2020, miðvikudaginn 8. júlí var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Arnaldur Hjartarson, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóra auk Írisar Elmu Guðmann sem ritaði fundargerð. Davíð Þór Björgvinsson varamaður Hervarar Þorvaldsdóttur boðaði forföll.

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 10:00. Fundarefni:

 


1. Fundargerð 8. fundar.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Drög að ytra skipuriti dómstólasýslunnar.
Runólfur Smári Steinþórsson prófessor mætti á fundinn kl. 10:05 og gerði ítarlega grein fyrir vinnunni við ytra skipurit dómstólasýslunnar og þau gögn sem hann hefur stuðst við í þeim efnum. Drögin hafa verið kynnt lagaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins .

Samþykkt að kynna drögin fyrir Landsrétti og Hæstarétti og verðandi formanni stjórnar dómstólasýslunnar Sigurði Tómasi Magnússyni. Að því loknu verður ytra skipuritið gefið út og birt m.a. á vef dómstólasýslunnar og í öðru kynningarefni á vegum stofnunarinnar. 


3. Ársreikningar 2019.
Fyrir liggja drög að ársreikningi héraðsdómstólanna 06210 fyrir árið 2019 og drög að ársreikningi dómstólasýslunnar 06220.

Rekstur héraðsdómstólanna árið 2018 skilaði um 27 m.kr. rekstrarafgangi sem skýrðist fyrst og fremst af ónýttum fjárheimildum vegna skjalaátaks héraðsdómstólanna. Hluti rekstrarafgangs fékkst fluttur milli ára samkvæmt ákvörðun fjármálaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins. Rekstur héraðsdómstólanna á árinu 2019 er umfram heimildir innan ársins sem nemur um 27 m.kr. sem skýrist að mestu leyti af húsnæðis- og launalið héraðsdómstólanna. Stjórn dómstólasýslunnar skiptir á milli héraðsdómstólanna fé sem skal þeim veitt í einu lagi með fjárlögum sbr. 2. mgr. 7. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. Dómstjóri hvers héraðsdómstóls fer á eigin ábyrgð með fé sem dómstólasýslan leggur dómstólnum í hendur sbr. 4. mgr. 31. gr. laga um dómstóla. Dómstjórar héraðsdómstólanna eru forstöðumenn sinnar stofnunar og bera ábyrgð á rekstri þeirra sbr. 3. mgr. 27.  gr. laga nr. 123/2015 um lög um opinber fjármál.  Framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar er ekki forstöðumaður héraðsdómstólanna og getur því ekki áritað eða staðfest ársreikning héraðsdómstólanna og borið ábyrgð á að rekstur þeirra sé innan fjárheimilda  og að eignaskrá sé rétt haldin og hefur vakið athygli dómsmálaráðuneytis og Fjársýslu ríkisins þar á.

Við afgreiðslu fjárlaga 2019 var í samráði við fjármálaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins ákveðið að færa rekstarafgang dómstólasýslunnar á árinu 2018 fjárhæð 20 m.kr. í varasjóð héraðsdómstólanna. Rekstur dómstólasýslunnar á árinu 2019 fór 8 m.kr. fram úr fjárheimildum ársins sem skýrist fyrst og fremst af því að kostnaður við innleiðingu tölvu- og málaskrárkerfis héraðsdómstólanna var meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Stjórn dómstólasýslunnar gerir alvarlegar athugasemdir við það að dómstjórar héraðsdómstólanna  fari fram úr þeim heimildum sem þeim eru veittar í fjárlögum. Ef  rekstur dómstóls stefnir í framúrkeyrslu þarf forstöðumaður að upplýsa stjórn dómstólasýslunnar  þar um og veita viðeigandi skýringar. 
Samþykkt að formaður og framkvæmdastjóri fundi með þeim dómstjórum sem hafa farið fram úr fjárheimildum og leiti frekari skýringa og leggi áherslu á framangreint. 

4. Bréf dómsmálaráðuneytisins vegna skýrslu Þjóðskjalasafns Íslands um skjalvörslu og skjalastjórn ríkisins 2020. 

Fyrir liggur bréf dómsmálaráðuneytisins þar sem vakin er athygli dómstólasýslunnar á því að ekki hafi borist svör frá fjórum héraðsdómstólum af átta við eftirlitskönnun Þjóðskjalasafns Íslands. Könnunin var send til allra forstöðumanna þeirra stofnana ríkisins sem er skylt að varðveita skjöl í starfsemi sinni og afhenda Þjóðskjalasafninu en forstöðumenn bera ábyrgð á skjalavörslu og skjalastjórn viðkomandi aðila skv. 2. mgr. 22. gr. laga um opinber skjalasöfn.

Stjórn dómstólasýslunnar vill árétta það sem áður hefur verið rætt m.a. á fundum með dómstjórum héraðsdómstólanna að þeir bera ábyrgð skjalasöfnum sinnar stofnunar og að farið sé að lögum við vistun og frágang þeirra gagna sem þar myndast. 

5. Reglur dómstólasýslunnar nr. 3/2020 um þóknun til umsjónarmanns með nauðasamningsumleitunum við fjárhagslega endurskipulagningu. 

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 57/2020 um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar á umsjónarmaður með nauðasamningsumleitunum rétt á þóknun fyrir störf sín úr hendi skuldarans og skal hún ákveðin sem tímagjald eftir reglum sem dómstólasýslan setur.

Fyrirliggjandi drög að reglum nr. 3/2020 um þóknun til umsjónarmanns með nauðasamningsumleitunum samþykkt með áorðnum breytingum. 

6. Markmið kjarasamninga um bætta vinnustaðamenningu og betri nýtingu vinnutíma.

Dómsmálaráðuneytið leiðir vinnu við útfærslu kjarasamninga um bætta vinnustaðamenningu og betri nýtingu vinnutíma og hafa forstöðumenn stofnana ráðuneytisins, þar með talið forstöðumenn dómstólanna fengið sendar upplýsingar þar um. Áður en til styttingu vinnuviku kemur þarf að bera skipulagið undir atkvæði starfsmanna ásamt því að dómsmálaráðuneytið þarf að samþykkja útfærsluna til þess að tryggja að þjónusta og starfsemi raskist ekki og að breytingarnar séu í samræmi við vilja og stefnu ráðuneytisins. Samkvæmt leiðbeiningum ráðuneytisins liggur fyrir að á þeim vinnustöðum þar sem matar-og kaffitími er tekinn styttist vinnudagurinn um 13 mín. 

Samþykkt að framkvæmdastjóri sendi forstöðumönnum dómstólanna fyrirliggjandi leiðbeiningar ráðuneytisins og kalli eftir útfærslu dómstólanna varðandi mögulegt fyrirkomulag þannig að markmið kjarasamninga um bætta vinnustaðamenningu og betri nýtingu vinnutíma verði náð.

7. Önnur mál.
Formaður sagði frá úrskurði kærunefnd jafnréttismála þar sem fram kemur að dómstólasýslan var ekki brotleg við jafnréttislög við ráðningu starfsmanns. 
Formaður og framkvæmdastjóri fundaði með dómsmálaráðherra 23. júní sl. þar sem m.a. var rætt um leyfi dómara við Landsrétt, mögulega sameiningu dómstóla, persónuvernd og birtingu dóma og myndatökur í og við dómhús. 

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 20. ágúst 2020 kl.15:00.
Fundi slitið kl.12:15 


Benedikt Bogason
Arnaldur Hjartarson
Kristín Haraldsdóttir
Bergþóra Kristín Benediktsdóttir 

2019

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

1. fundur, 16. janúar 2019

 

Árið 2019, miðvikudaginn 16. janúar, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu, Benedikt Bogason, Halldór Björnsson, Hervör Þorvaldsdóttir og Kristín Haraldsdóttir, auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra og Írisar Elmu Guðmann verkefnastjóra, sem ritaði fundargerð.

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 12:10.

 

Fundarefni:

 

 1. Fundargerð 19. fundar 2018.

   

  Fundargerðin var samþykkt.

   

 2. Málatölur 2018 og ársskýrsla.

   

  Fram voru lagðar málatölur héraðsdómstólanna, Landsréttar og Hæstaréttar á árinu 2018. Formaður gerði nánari grein fyrir málatölum dómstólanna en fækkun þingfestra munnlegra fluttra einkamála við Héraðsdóm Reykjavíkur á liðnu ári vakti einkum athygli ásamt því að við Héraðsdóm Reykjaness voru kveðnir upp fleiri gæsluvarðhaldsúrskurðir á árinu en við Héraðsdóm Reykjavíkur. Þingfest munnleg flutt einkamál við Héraðsdóm Reykjavíkur á liðnu ári voru samtals 585 samanborið við 712 á árinu 2017. Þá var einnig fækkun ákærumála við dómstólinn eða úr 679 á árinu 2017 í 602 á árinu 2018. Á sama tíma varð fjölgun ákærumála við Héraðsdóm Reykjaness, ákærumál voru 433 á árinu 2017 en 514 á árinu 2018. Rannsóknarúrskurðir við Héraðsdóm Reykjaness voru 653 á árinu 2018, þar af 227 gæsluvarðhaldsúrskurðir, en rannsóknarúrskurðir voru 648 við Héraðsdóm Reykjavíkur, þar af 213 gæsluvarðhaldsúrskurðir. Við Héraðsdóm Reykjavíkur eru 25 dómarar en 8 dómarar við Héraðsdóm Reykjaness.

   

  Samþykkt var að fela formanni og framkvæmdastjóra að eiga fund með dómstjórum Héraðsdóms Reykjavíkur og Héraðsdóms Reykjaness til þess að ræða málatölur liðins árs og fjölda stöðugilda við dómstólana, sbr. 3.mgr. 7.gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla.

  Málið verður tekið fyrir að nýju á næsta fundi stjórnar.

   

  Formaður sagði frá því að vinna væri hafin við ársskýrslu dómstólasýslunnar, héraðsdómstólanna, Landsréttar og Hæstaréttar fyrir árið 2018 og stefnt sé að útgáfu hennar í marsmánuði.

   

 3. Námskeið fyrir dómkvadda matsmenn 15. og 16. janúar 2019.

  Framkvæmdastjóri sagði frá námskeiði dómstólasýslunnar og Lögmannafélags Íslands fyrir dómkvadda matsmenn sem haldið var daga 15. og 16. janúar 2019. Á námskeiðinu, sem um 30 manns sóttu, var farið m.a. yfir hlutverk matsmanna og starf þeirra frá dómkvaðningu til skila á matsgerð og/eða mætingu fyrir dóm. Við lok námskeiðsins var farið í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem héraðsdómari og aðstoðarmaður dómara upplýstu nánar um samskipti dómkvaddra matsmanna við dómstólana.

   

 4. Málþing um réttaröryggi fatlaðs fólks 17. janúar 2019.

  Framkvæmdastjóri sagði frá málþingi dómstólasýslunnar, réttindavaktar félagsmálaráðuneytisins og mennta- og þróunarseturs lögreglunnar en um eitthundrað manns voru skráðir til þátttöku. Framsögu á málþinginu munu hafa Elís Kjartansson rannsóknarlögreglumaður, Jón Þorsteinn Sigurðsson réttindagæslumaður, Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðsdómari, Kristin Booth Glenn fyrrverandi dómari í New York, Kolbrún Benediktsdóttir varahéraðssaksóknari, Phil Moris, fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður í Manchester og Svavar Kjarval laganemi.

   

 5. Heimsókn Hæstaréttar Íslands til dómstólasýslunnar.

  Formaður sagði frá fyrirhugaðri heimsókn Hæstaréttar Íslands til dómstólasýslunnar í byrjun febrúarmánaðar. Samþykkt að bjóða sömuleiðis Landsrétti til heimsóknar til dómstólasýslunnar.

   

 6. Önnur mál.

  Íris Elma Guðmann, sem kjörin var af starfsmönnum dómstóla í stjórn dómstólasýslunnar, hefur verið ráðin til starfa hjá dómstólasýslunni og fékk samhliða því lausn frá setu í stjórn dómstólasýslunnar. Varamaður hennar, Erna Björt Árnadóttir, dómritari við Héraðsdóm Reykjaness, tekur sæti hennar þar til kjör nýs aðalsmanns er yfirstaðið. Samþykkt að boða til rafrænnar kosningar um nýjan aðalmann í stjórn dómstólasýslunnar sem fyrst.

 

Formaður vakti athygli á því að frumvarp um birtingu dóma er ekki lengur að finna á frumvarpslista dómsmálaráðuneytisins. Því er mikilvægt að dómstólasýslan hugi að samræmingu reglna um birtingu dóma á öllum dómstigum. Samþykkt að dómstólasýslan vinni drög að reglum um samræmda birtingu dóma á öllum dómstigum og fái í kjölfarið fulltrúa frá öllum dómstigum að málinu.

 

Fleiri mál voru ekki rædd.

Næsti fundur stjórnar ákveðinn 29. janúar 2019 kl. 15:00.

Fundi slitið kl. 13:30.

 

 Benedikt Bogason

Hervör Þorvaldsdóttir             

Halldór Björnsson                  

Kristín Haraldsdóttir                                                    

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

10. fundur, 28. ágúst 2019

Árið 2019, miðvikudaginn 28. ágúst, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason,  Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Bergþóra Benediktsdóttir og Ólöf Finnsdóttir auk Halldórs Björnssonar sem tók þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Íris Elma Guðmann ritaði fundargerð.  
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.

 

 Fundarefni:1. Fundargerð 9. fundar 2019.
Fundargerðin var samþykkt.

2. Þjónustukönnun Gallup 2019.
Matthías Þorvaldsson sérfræðingur hjá Gallup mætti á fundinn kl. 15:05 og gerði grein fyrir helstu niðurstöðum þjónustukönnunar dómstólasýslunnar sem tók til dómstiganna þriggja. Markmið könnunarinnar var m.a. að kanna ánægju með ýmsa þjónustuþætti í starfi dómstólanna og traust til dómstólanna að mati lögmanna og ákærenda. Könnunin fór fram dagana 25. júní til 10. júlí 2019 og var þátttökuhlutall 32,9%.  Í opnum svörum komu fram margþættar ábendingar um ýmislegt sem betur má fara hjá dómstólunum en einkum voru áberandi athugasemdir er varða vefsíður héraðsdómstólanna og Landsréttar. 

Helstu niðurstöður verða kynntar starfsmönnum á dómstólagdeginum 6. september nk. ásamt því að úrdráttur könnunarinnar verður birtur á vef dómstólasýslunnar. Þá var samþykkt að ráðast í frekari greiningu á þeim athugasemdum sem fram komu og í kjölfarið að leitað verði leiða til þess að koma til móts við þær eins og frekast er unnt. 
Matthías Þorvarvaldsson vék af fundi kl. 15:50.

3. Leyfi Landsréttardómara frá störfum.
Í kjölfar samþykktar fundar stjórnar dómstólasýslunnar 24. júní 2019 var boðað til fundar með þeim fjórum dómurum Landsréttar sem ekki hafa verið við störf frá því að dómur Mannréttindadómstóls Evrópu var kveðinn upp. Með bréfi dags. 7. júlí sl. óskaði Jón Finnbjörnsson, dómari við Landsrétt, eftir leyfi frá störfum við Landsrétt allt til 31. desember 2019 og samþykkti stjórn umsóknina með vísan til 4. mgr. 7. gr. laga um dómstóla. Sigríður Ingvarsdóttir var sett í embætti Landsréttardómara vegna leyfis Jóns Finnbjörnssonar frá og með 15. ágúst 2019 til og með 31. desember 2019. Með bréfi dags.  23. júlí 2019 óskaði Ásmundur Helgason, dómari við Landsrétt, eftir leyfi frá störfum allt til 31. desember 2019. Umsókn hans um leyfi var samþykkt milli fundar stjórnar með vísan til 4. mgr. 7. gr. laga um dómstóla. Umsóknin er lögð fram á fundi stjórnar nú til staðfestingar. Arngrímur Ísberg var settur í embætti Landsréttardómara vegna leyfis Ásmundar Helgasonar frá og með 20. ágúst 2019 til og með 31. desember 2019. Þá hefur Eggert Óskarsson verið settur sem dómari við Landsrétt frá og með 1. september 2019 til og með 29. febrúar 2020 vegna námleyfis Ingveldar Einarsdóttur. Rétturinn verður því skipaður 13 dómurum nú í haustbyrjun og fram til áramóta a.m.k. 

 
4. Málatölur fyrstu sex mánuði ársins 2019.
Íris Elma Guðmann gerði nánari grein fyrir málatölum dómstólanna fyrstu sex mánuði ársins, bæði að því er varðar fjölda innkominna mála og afgreiddra mála. Samanburður við liðin ár sýnir fækkun á þingfestingu munnlega fluttra einkamála við héraðsdómstólana.

5. Drög að reglum um birtingu dóma lögð fram til kynningar.
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu.
Málinu var frestað og ákveðið að bera drögin undir skrifstofustjóra Hæstaréttar og Landsréttar og dómstjóra héraðsdómstólanna til frekari skoðunar.

6. Drög að reglum um skipun skiptastjóra.
Formaður gerði grein fyrir því að drög að reglum um skipun skiptastjóra hafa verið kynntar dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur ásamt því að hafa verið ræddar á fundi með formanni og framkvæmdastjóra LMFÍ 26. ágúst 2019. 

Reglurnar eru samþykktar með áorðnum breytingar og verða birtar á vef dómstólasýslunnar sem reglur dómstólasýslunnar nr. 2/2019. 

7. Skipun dómstjóra við Héraðsdóm Norðurlands eystra.
Halldór Björnsson gerði grein fyrir því að hann og Erlingur Sigtryggsson hefðu komist að samkomulagi um að Erlingur léti af embætti dómstjóra frá og með 31. ágúst nk. og að Halldór Björnsson tæki við. 

Með vísan til 1. mgr. 31. gr. laga um dómstóla skipar dómstólasýslan Halldór Björnsson dómstjóra við Héraðsdóm Norðurlands eystra frá og með 1. september nk. til næstu fimm ára. 


8. Önnur mál.
-      Frestun á námsleyfi. Fyrir liggja upplýsingar frá dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur um mikilvægi þess að töku námsleyfis Barböru Björnsdóttur verði frestað þannig að það hefjist 1. október nk. en ekki 1. september eins og til stóð. Ástæðuna má rekja til þess að Barbara mun fá úthlutað sakamáli frá Arngrími Ísberg sem er í leyfi frá störfum sem héraðsdómari og hefur verið settur til starfa við Landsrétt. Samþykkt.
- Ráðningar í störf hjá dómstólasýslunni. Framkvæmdastjóri sagði frá því að Sif Sigfúsdóttir hefur verið ráðin í starf fræðslu- og upplýsingastjóra og Edda Laufey Laxdal í starf lögfræðings hjá dómstólasýslunni.
- Dagskrá dómstóladagsins 6. september nk. Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir fyrirhuguðum starfsdegi dómstólasýslunnar en starfshópur skipaður þeim: Ástráði Haraldssyni,  Bergþóru Kr. Benediktsdóttur,  Höllu Jónsdóttur, Birni L. Bergssyni, Eyrúnu Ingadóttur, Íris Elmu Guðmann, Lilju Björk Sigurjónsdóttur og Snædísi Ósk Sigurjónsdóttur á veg og vanda að undirbúning dagsins. Stjórn dómstólasýslunnar  þakkaði undirbúningshópnum fyrir vel unnin störf. 
- Lagt fram bréf dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur dags. 26. ágúst 2019 þar sem gerð er grein fyrir veikindaleyfum dómara og fyrirhuguðum námsleyfum dómara.
Samþykkt að Pétur Dam Leifsson sinni eingöngu störfum við Héraðsdóm Reykjavíkur frá 1. september 2019 til 30. júní 2020, þó þannig að hann sinni áfram tilfallandi verkefnum að beiðni dómstólasýslunnar. 

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn mánudaginn 9. september 2019 kl. 15:30.
Fundi slitið kl. 17:30.

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

11. fundur, 9. september 2019

 

Árið 2019, mánudaginn 9. september, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Arnaldur Hjartarson,  Davíð Þór Björgvinsson, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra og Íris Elmu Guðmann verkefnastjóra sem ritaði fundargerð. 
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:45.

                                                                                            Fundarefni:


1. Fundargerð 10. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Mannréttindadómstóll Evrópu, niðurstaða yfirdeildar

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. Í kjölfarið var neðangreind bókun samþykkt með fjórum atkvæðum en einn sat hjá.

Með dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá 12. mars 2019 var komist að þeirri niðurstöðu að skipun tiltekins dómara við Landsrétt hafi falið í sér brot gegn 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Eftir að dómurinn féll hafa fjórir dómara ekki gegnt dómstörfum við réttinn. Af þeim sökum hefur óafgreiddum málum við réttinn fjölgað og málsmeðferðartími lengst, en um það vísast til upplýsinga frá Landsrétti. 

Á fundi dómstólasýslunnar 15. mars 2019 fór dómstólasýslan þess á leit við dómsmálaráðuneytið að það hlutaðist til um lagabreytingu þannig að heimilt yrði að fjölga dómurum við Landsrétt. Frumvarp þess efnis var ekki flutt á Alþingi nú í vor. 
Vegna fyrirsjáanlegs dráttar á málsmeðferð fól dómstólasýslan formanni stjórnar og framkvæmdastjóra með bókun 24. júní sl. að kanna hvort þeir fjórir dómarar við Landsrétt sem um ræðir væru reiðubúnir til þess að fara í launað leyfi til áramóta. Tveir þeirra féllust á það og hafa verið settir dómarar við réttinn í þeirra stað. 

Nú liggur fyrir sú ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu að málinu verði vísað til yfirdeildar dómsins. Fyrirsjáanlega mun sú málsmeðferð taka allt að tveimur árum. Mjög brýnt er að brugðist verði við svo Landsréttur geti með viðunandi hætti sinnt hlutverki sínu. Með tilliti til þessa áréttar dómstólasýslan mikilvægi þess að verði fjölgað dómurum við réttinn með sólarlagsákvæði í samræmi við fyrri tillögu dómstólasýslunnar. Felur stjórn dómstólasýslunnar formanni og framkvæmdastjóra að taka upp viðræður við ráðuneytið um þetta.

3. Bréf dómsmálaráðuneytisins dags. 29. ágúst 2019 og 4. september 2019 tilnefning aðalmanns og varamanns í enduruppökunefnd.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. Fyrir liggur að fallist hefur verið á Ingibjargar Benediktsdóttur, um lausn frá skipun sem aðalmaður í endurupptökunefnd og beiðni Eiríks Jónssonar, um lausn um skipun sem varamaður í endurupptökunefnd, frá og með 17. maí 2019 til og með 25. maí 2025. 

Samþykkt að tilnefna þau Hrefnu Friðriksdóttur og Eggert Óskarsson sem aðalmann í endurupptökunefnd og þau Valgerði Sólnes og Guðmundur Sigurðsson sem varamenn. 

4. Önnur mál
- Dómstóladagurinn 6. september 2019.  Stjórn dómstólasýslunnar lýsti ánægju sinni með vel heppnaðan dag og vildi þakka framkvæmdastjóra og undirbúningsnefnd fyrir vinnu þeirra. Arnaldur Hjartarson fagnar því að á Dómstóladeginum hafi öryggismál dómstólanna verið til umræðu og vill koma því framfæri að vilji hans og vonir standi til þess að dómstólasýslan beri gæfu til að nýta sóknarfæri til umbóta á því sviði dómskerfisins. 

Samþykkt að næsti dómstóladagur verður haldinn 4. september 2020.


Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn mánudaginn 23. september 2019 kl. 13:00. 
Fundi slitið kl. 16.40.

 


Benedikt Bogason
Davíð Þór Björgvinsson
Arnaldur Hjartarson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

12. fundur, 23. september 2019

Árið 2019, mánudaginn 23. september, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Kristín Haraldsdóttir, Halldór Björnsson, Hervör Þorvaldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra, Eddu Laufeyju Laxdal lögfræðingi, Íris Elmu Guðmann verkefnastjóra, Sif Sigfúsdóttir fræðslu- og kynningarstjóra, og Elínu Sigurðardóttur upplýsingafræðings sem ritaði fundargerð. 
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 13:00.


                                                                                                    Fundarefni:

1. Fundur með dómstjórum héraðsdómstólanna:
Fundinn sátu: Bergþóra Ingólfsdóttir, Hjörtur O. Aðalsteinsson, Ingibjörg L. Stefánsdóttir, Jón Höskuldsson, Símon Sigvaldason, Halla Jónsdóttir, Halldór Björnsson auk Ásgeirs Magnússonar, Halldórs Halldórssonar og Ólafs Ólafssonar sem tóku þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar. 

Fundarefni:
a. Rekstrarstaða og rekstraráætlun héraðsdómstólanna 2020. Stefnumiðuð áætlun sbr. 31. gr. laga um opinber fjármál. 

Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir útkomuspá ársins 2019 og fjárheimildum komandi árs. 

b. Greining á málatölum fyrir fyrri hluta árs 2019.

Íris Elma Guðmann fór yfir fjölda innkominna og afgreiddra mála hjá héraðsdómstólunum og kynnti vinnslu tölfræðiupplýsinga úr Gopro foris.
 
c. Kynning á niðurstöðum þjónustukönnunar Gallup.

Framkvæmdastjóri sagði frá fyrirhugaðri vinnu við greiningu og í kjölfarið úrbótum vegna  athugasemda varðandi ýmsa þætti í þjónustu dómstólanna sem fram kom í þjónustukönnun Gallup meðal lögmanna og ákærenda. 

d. Ritun skýrslna í áfrýjuðum málum – verklag og forgangsröðun innan héraðsdómstólanna.
Símon Sigvaldason sagði frá breyttu verklagi við Héraðsdóm Reykjavíkur við ritun skýrslna. 

e. Kynning á verklagsreglum um rafrænt kæruferli milli héraðs og Landsréttar.
Íris Elma Guðmann sagði frá verklagi við rafræna sendingu kærumála frá héraði til Landsréttar.

f. Uppsetning á sjónvörpum/skjám í héraðsdómstólunum.
Íris Elma Guðmann gerði grein fyrir fyrirhugaðri uppsetningu á skjám og sjónvörpum hjá héraðsdómstólunum á næstunni. 

g. Auður – þjálfun framundan o.fl. 
Íris Elma Guðmann og Elín Sigurðardóttir munu á næstu vikum heimsækja héraðsdómstólana og aðstoða og leiðbeina með notkun málaskrárkerfisins. 

h. Þarfagreining fyrir símenntun dómara og annarra starfsmanna. Stjórnendastefna ríkisins. 
Sif Sigfúsdóttir, fræðslu- og kynningastjóri, sagði frá þarfagreiningu fyrir fyrir námskeið og þjálfun dómara og annarra starfsmanna og sagði frá vinnu við nýja stjórnendastefnu ríkisins. 

i. Drög að reglum um birtingu dóma.
Benedikt Bogason lagði fram til kynningar drög að reglum um birtingu dóma.

Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti sameiginlegi fundur með dómstjórum héraðsdómstólanna var ákveðinn 2. desember nk. kl. 13.00.
Fundi slitið kl. 15.00 og véku dómstjórar og starfsmenn dómstólanna af fundi.

2. Fundargerð 11. fundar 2019.
Fundargerðin var samþykkt.

3. Leyfi Landsréttardómara frá störfum.
Með bréfi dags. 12. september 2019 óskaði Ragnheiður Bragadóttir, dómari við Landsrétt, eftir leyfi frá störfum til 31. desember 2019. Með bréfi dags. 18. september 2019 óskaði Arnfríður Einarsdóttir, dómari við Landsrétt, eftir leyfi frá störfum til 31. desember 2019. 
Samþykkt að veita umbeðið leyfi frá störfum til 31.desember 2019, með vísan til 4. mgr. 7. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016.

4. Skipun dómstjóra við Héraðsdóm Reykjaness.
Með bréfi Gunnars Aðalsteinssonar, dómstjóra Héraðsdóms Reykjaness, dags. 12. september 2019 var tilkynnt um kjör Jóns Höskuldssonar sem dómstjóra Héraðsdóms Reykjaness frá 13. nóvember 2019 að telja.
Samþykkt að skipa Jón Höskuldsson sem dómstjóra Héraðsdóms Reykjaness frá 13. nóvember 2019. 

5. Önnur mál. 
Framkvæmdastjóri sagði frá því að á liðnum mánuðum hefði verið unnið við að svara könnun CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice)  um ýmis gæðamál dómstólanna og annarra stofnana réttarvörslukerfisins sem birt verður á komandi ári. 

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn mánudaginn 14. október 2019 kl. 14:00. 
Fundi slitið kl. 16.40.

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

13. fundur, 14. október 2019

Árið 2019, mánudaginn 14. október, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþór Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson,  Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra og Eddu Laufeyjar Laxdal lögfræðings, sem ritaði fundargerð.
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 14:00.

                                                                                                    Fundarefni:


1. Fundargerð 12 fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Rekstraráætlun dómstólanna og dómstólasýslunnar 2020 og útkomuspá 2019.

 
Framkvæmdastjóri sagði frá því að fyrirliggjandi drög að rekstraráætlunum dómstólanna og dómstólasýslunnar eigi að rúmast innan heimilda fjárlagafrumvarps 2020. Ýmsir annmarkar hafa komið í ljós við yfirfærslu launaforsenda og fjárheimilda úr Orra yfir í AKRA áætlanakerfi Fjársýslu ríkisins sem hafi tafið vinnu við útkomuspár ársins og áætlun komandi árs. 
Málinu er frestað og verður það tekið fyrir að nýju á næsta fundi stjórnar. 

3. Drög að reglum um birtingu dóma.

Fyrirliggjandi drög að reglum um birtingu dóma voru samþykkt og öðlast þær þegar gildi sem reglur dómstólasýslunnar nr. 3/2019. Samhliða gildistöku þeirra falla úr gildi reglur um birtingu dóma og úrskurða á vefsíðum héraðsdómstólanna nr. 3/2018.

4. Skipun héraðsdómara – starfsvettvangur héraðsdómara 1. mgr. 30. gr. laga um dómstóla. 

Fyrir liggur skipunarbréf Jónasar Jóhannssonar í embætti héraðsdómara frá og með 13. nóvember 2019 að telja. Dómstólasýslan hefur ákveðið að Jónas Jóhannsson mun gegna stöðu faranddómara en með fasta starfsstöð við Héraðsdóm Reykjaness sbr. 1. mgr. 30. gr. laga um dómstóla. 

5. Launaákvörðun.

Lagt fram til kynningar bréf og greinargerð forseta Félagsdóms um ákvörðun stjórnar dómstólasýslunnar á þóknun dómara við Félagsdóm sbr. 16. gr. laga nr. 79/2019 um breytingu á ákvæðum 1. mgr. 66. gr. laga nr. 80/1038 um stéttarfélög og vinnudeilur. Málinu ver frestað og þess óskað að forseti félagsdóms verði boðaður til fundar stjórnar til þess að gera stjórn nánari grein fyrir málinu. 

 

6. Önnur mál.

 
Skipun setudómara í máli Héraðsdóms Reykjavíkur E-3223/2019. Samþykkt að fela Kristni Halldórssyni dómara við Héraðsdóm Reykjaness að fara með málið skv. 6. mgr. 33. laga um dómstóla nr. 50/2016.


Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn föstudaginn 1. nóvember 2019 kl. 14:00 
Fundi slitið kl. 15:27.

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

14. fundur, 1. nóvember 2019

 

Árið 2019, föstudaginn 1. nóvember, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson,  Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra og Írisi Elmu Guðmann sem ritaði fundargerð.
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 14:15.


                                                                                                    Fundarefni:

1. Fundargerð 13. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Rekstraráætlun dómstólanna og dómstólasýslunnar 2020 og útkomuspá 2019.
Stefnumiðuð áætlun til þriggja ára sbr. 31. gr. laga um opinber fjármál.

Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir málinu en þriggja ára stefnumiðuð áætlun er lögð fram til kynningar.

Samþykktar tillögur um ráðstöfun rekstrarafgangs á 06210 fjárlagalið héraðsdómstólanna og tillaga um að dómstólar verði einn málalfokkur. Þá tekur stjórn dómstólasýslunnar mikilvægi þess að rekstrarframlög verðir sérstaklega skoðuð í ljósi launahækkana dómara á árinu  2019 og 2020. Samþykkt að taka málið fyrir að nýju á næsta fundi stjórnar.  
 

3. Jafnlaunastefna.
Framkvæmdastjóri sagði frá því að Landsréttur og Héraðsdómur Reykjavíkur vinna að undirbúning jafnlaunavottunar til samræmis við ákvæði laga nr. 56/2017 um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna g karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun). Það þýðir að þessir dómstólarnir munu koma sér upp stjórnunarkerfi sem tryggir ákveðna málsmeðferð sem ætlað er að fyrirbyggja mismunun við ákvörðun launa vegna kyns. Stjórn dómstólasýslunnar leggur áherslu á að konum og körlum séu tryggð jöfn laun og kjör fyrir sömu og jafnverðmæt störf og að við launaákvarðanir sé starfsfólki ekki mismunaði í launum vegna ómálaefnalegra ástæðna og samþykkir því framlögð drög að jafnlaunastefnu.

4. Önnur mál.

-
Leyfi landsréttardómara frá störfum. 
Formaður gerði grein fyrir því að leyfi þeirra fjögurra dómara Landsréttar sem ekki hafa verið við störf frá því að dómur Mannréttindadómstóls Evrópu var kveðinn upp renna út um áramótin. Dómstólasýslan leggur áherslu á mikilvægi þess að brugðist verði sem fyrst við þeirri stöðu þannig að mögulegt verði að manna réttinn þannig að hann geti starfað á sem eðlilegustum afköstum.


-Lagt fram til kynningar bréf dómsmálaráðuneytisins 14. október 2019 þar sem óskað var tilnefningar í starfshóp sem ætlað er að vinna að þarfagreiningu og frummatsskýrslu fyrir húsnæði fyrir Landsrétt, Héraðsdóm Reykjavíkur, Héraðsdóm Reykjaness og Hæstarétt Íslands. Helgi I. Jónsson hæstaréttardómari hefur verið skipaður í hópinn. 

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn miðvikudaginn 18. nóvember 2019 kl. 15.30. 
Fundi slitið kl. 15.30.

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

15. fundur, 18. nóvember 2019

Árið 2019, mánudaginn 18. nóvember, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra og Írisi Elmu Guðmann sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson tók þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Kristín Haraldsdóttir boðaði forföll.
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:30.


                                                                                                    Fundarefni:

1. Fundargerð 14.  fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Ákvörðun þóknunar til dómara Félagsdóms sbr. 2. málsl. 1. mgr. 66. laga nr. 80/1938 með síðari breytingum.

Arnfríður Einarsdóttir, forseti félagsdóms og Ásmundur Helgason og Guðni Haraldsson fastir dómarar við félagsdóm mættu á fundinn kl. 15:30. Þau gerðu nánari grein fyrir störfum dómsins og fjölda og umfangi mála á liðnum árum ásamt þeim sjónarmiðum sem þau telja að eigi að leggja til grundvallar við ákvörðun launa þeirra. 

Samþykkt að óska eftir frekari upplýsingum og gögnum varðandi fjölda mála og afgreiðslu þeirra.

Arnfríður Einarsdóttir, Ásmundur Helgason og Guðni Haraldsson véku af fundi kl. 16:05.

3. Rekstraráætlun dómstólanna og dómstólasýslunnar 2020 og útkomuspá 2019.
Stefnumiðuð áætlun til þriggja ára sbr. 31. gr. laga um opinber fjármál.


Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir útkomuspá ársins 2019 og m.a. rekstrarafgangi dómstólasýslunnar sem einkum má rekja til þess að launakostnaður vegna sérfróðra meðdómsmanna er lægri en áætlað hafði verið fyrir. Enn er ekki komin nægjanleg reynsla á breytt fyrirkomulag og kostnað því samhliða að einn sérfróður meðdómsmaður er kallaður til í héraði í stað tveggja áður. Á móti kemur hins vegar að heimilt er að kveða til sérfróða meðdómsmenn í Landsrétti. Þá eru færri munnlega flutt einkamál í héraði en verið hefur ásamt því að Landsréttur hefur ekki verið full mannaður. Fáist heimild til þess að færa rekstrarafgang ársins 2018 á fjárlagalið héraðsdómstólanna fyrir árið 2019 verður rekstrarniðurstaða ársins hjá héraðsdómstólunum í jafnvægi. Sama á við um rekstur Landsréttar og Hæstaréttar. 

4. Leyfi landsréttardómara.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en fyrir liggja umsóknir um áframhaldandi leyfi Arnfríðar Einarsdóttur, Ásmundar Helgasonar, Jóns Finnbjörnssonar og Ragnheiðar Bragadóttur. 

Samþykkt að veita dómurum áframhaldandi leyfi til samræmis við umsóknir þeirra þar að lútandi. 

5. Önnur mál.

Verkefnastjóri gerði grein fyrir yfirstandandi öryggisúttekt af hálfu Syndis en vænta má skýrslu frá fyrirtækinu fljótlega. 

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn 2. desember 2019 kl. 12.30. 
Fundi slitið kl. 16:50

 

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

16. fundur, 2. desember 2019.

 

Árið 2019, mánudaginn 2. desember, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Kr. Benediktsdóttir, Halldór Björnsson, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Ólafar Finnsdóttur framkvæmdastjóra, Írisi Elmu Guðmann og Elínu Sigurðardóttur sem ritaði fundargerð. 

Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 12:30.

Á fundinn mættu dómstjórar héraðsdómstólanna þau Ásgeir Magnússon, Hjörtur O. Aðalsteinsson og Ingibjörg L. Stefánsdóttir dómritari, Jón Höskuldsson, Símon Sigvaldason og Halla Jónsdóttir mannauðs- og rekstrarstjóri. Þau Bergþóra Ingólfsdóttir og Halldór Halldórsson tóku þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Ólafur Ólafsson er í námsleyfi. Fundarefni:


1. Upplýsingatæknimál, staða innleiðingar, skráning mála ofl.

Verkefnastjóri gerði grein fyrir stöðu innleiðingar á nýju upplýsingakerfi héraðsdómstólanna og sagði frá því að framundan er að setja upp skjái í dómsölum ásamt því að unnið er að gerð sjálfvirkra tölfræðiskráa úr kerfinu. Lögð var sérstök áhersla á mikilvægi réttar skráningar í kerfið sem er grundvöllur fyrir réttum málatölum. Skjalastjóri sagði frá stjórnsýsluhluta kerfisins sem verið er að ljúka við að setja upp og að sá hluti kerfisins verði fyrst tekinn í notkun við Héraðsdómi Reykjavíkur. 

2. Birting dóma, samræmdar reglur. Persónuvernd. 

Formaður sagði frá aðdraganda að samþykkt nýrra samræmdra reglna um birtingu dóma og úrskurðar á öllum dómstigum. Persónuverndarfulltrúi greindi frá tilviki þar sem misbrestur varð við birtingu dóms á netinu, en þrátt fyrir að umræddur dómur var nafnhreinsaður þá birtist hann þegar leitað var að nafni málsaðila í ítarleitinni á vef dómstólanna. Vakin var athygli á mikilvægi þess að farið sé eftir reglum dómstólasýslunnar um birtingu dóma á netinu og að ákveðnu verklagi sé fylgt verði misbrestur þar á. Áhersla var lögð á mikilvægi þess að tilkynna persónuverndarfulltrúa um alla misbresti sem verða við birtingu dóma og í kjölfarið metur persónuverndarfulltrúinn hvort misbresturinn flokkist undir öryggisbrest sem tilkynna skuli til Persónuverndar. 

3. Fjármálaáætlun 2021-2025 undirbúningur fyrir áætlunargerð.

Framkvæmdastjóri sagði frá því að undirbúningur fyrir fjármálaáætlun fyrir árin 2021-2025 væri hafinn sem samkvæmt lögum um opinber fjármál skal leggja fram sem þingsályktunartillögu eigi síðar en 1. apríl 2020. Áætlunin mun byggja á fyrirliggjandi ríkisfjármálastefnu sem gildandi fjármálaáætlun 2020-2024 tekur mið af. Dómstjórar unnu frumdrög að áætlun næstu ára sem verða tekin til frekari skoðunar og vinnslu. 
Dómstjórar og aðrir gestir viku af fundi kl. 15:20 og fundur stjórnar hófst í kjölfarið. 


4. Fundargerð 15. fundar.

Fundargerðin var samþykkt. 


5. Reglur um námsleyfi (uppfærðar)

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu og benti á að til skýringar hefði verið skeytt við nýrri málsgrein við 6. gr. reglnanna sem kveður á um að umsókn um greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar skuli senda dómstólasýslunni að loknu námsleyfi á þar til gerðu eyðublaði til samþykktar og afgreiðslu. 

Samþykktar sem reglur nr. 4/2019 og öðlast reglurnar þegar gildi. Jafnramt falla úr gildi reglur nr. 16/2018 um námsleyfi dómara. 6. Reglur um sektir og ökuréttarsviptingu vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna. (uppfærðar).

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu og sagði frá því að reglurnar hafi verið uppfærðar til samræmis við viðurlagafjárhæðir í reglugerð nr. 288/2018 um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðalögum og reglum samkvæmt þeim. 

Samþykktar sem reglur nr. 5/2019 og öðlast reglurnar þegar gildi. Jafnframt falla úr gildir reglur nr. 13/2018 um sektir og ökuréttarsviptingu vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna. 

7. Önnur mál.

Formaður sagði frá heimsókn Hæstaréttar til dómstólasýslunnar 29. nóvember sl. þar sem hlutverk og starfsemi dómstólasýslunnar var kynnt. 


Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn  14. janúar 2020 kl. 15:00.
Fundi slitið kl. 15:50.

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

 


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
2. fundur, 29. janúar 2019

Árið 2019, þriðjudaginn 29. janúar, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Halldór Björnsson, Kristín Haraldsdóttir, Davíð Þór Björgvinsson og Erna Björt Árnadóttir. auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra og Írisi Elmu Guðmann verkefnastjóra, sem ritaði fundargerð.
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:05.

Fundarefni:1. Fundargerð 1. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

 

2. Umsögn dómstólasýslunnar um frumvarp til laga um breytingu á ákvæðum upplýsingalaga.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu.
Dómstólasýslan gerir í megindráttum ekki athugasemdir við þær breytingar sem leiða af frumvarpinu og fela meðal annars í sér að upplýsingalög taki til dómstóla og dómstólasýslunnar með þeim takmörkunum sem nánar er mælt fyrir um í frumvarpinu og leiðir af reglum laganna. Í þeim takmörkunum felst meðal annars að lögin gilda ekki um gögn í vörslum dómstóla um meðferð einstakra dómsmála og endurrit úr dómabók og þingbók. Til viðbótar við þetta vill dómstólasýslan leggja til að gerðarbækur dómstólanna verði undanþegnar upplýsingarétti, enda standa ekki frekari rök til að þau gögn verði undirorpin upplýsingarétti en annað það sem talið er í 6. gr. laganna. Umsögn dómstólasýslunnar í þessa veru verið komið á framfæri við forsætisráðuneytið.

 

 

3. Upplýsingaöryggisstefna dómstólasýslunnar.

Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir tilgangi og markmiðum upplýsingaöryggisstefnu sem er m.a. að tryggja öryggi þeirra upplýsinga sem verða til, berast eða eru varðveitt hjá dómstólunum. Lögð er áhersla á að stefnan er bindandi fyrir alla starfsmenn dómstólanna sem og alla þjónustuaðila sem meðhöndla gögn og kerfi dómstólanna.
Stefnan er samþykkt og verður kynnt starfsmönnum og birt á vef dómstólasýslunnar.

 

4. Málatölur héraðsdómstólanna 2018.

Á fundi stjórnar dómstólasýslunnar 16. janúar sl. voru málatölur héraðsdómstólanna til umræðu. Fækkun þingfestra munnlegra fluttra einkamála við Héraðsdóm Reykjavíkur á liðnu ári vakti einkum athygli ásamt því að við Héraðsdóm Reykjaness voru kveðnir upp fleiri gæsluvarðhaldsúrskurðir á árinu en við Héraðsdóm Reykjavíkur. Þingfest munnleg flutt einkamál við Héraðsdóm Reykjavíkur á liðnu ári voru samtals 585 samanborið við 712 á árinu 2017. Þá var einnig fækkun ákærumála við dómstólinn eða úr 679 á árinu 2017 í 602 á árinu 2018. Á sama tíma varð fjölgun ákærumála við Héraðsdóm Reykjaness, ákærumál voru 433 á árinu 2017 en 514 á árinu 2018. Rannsóknarúrskurðir við Héraðsdóm Reykjaness voru 653 á árinu 2018, þar af 227 gæsluvarðhaldsúrskurðir, en rannsóknarúrskurðir voru 648 við Héraðsdóm Reykjavíkur, þar af 213 gæsluvarðhaldsúrskurðir. Við Héraðsdóm Reykjavíkur eru 24 dómarar en 8 dómarar við Héraðsdóm Reykjaness. Stjórn dómstólasýslunnar samþykkti að fela formanni og framkvæmdastjóra að eiga fund með dómstjórum Héraðsdóms Reykjavíkur og Héraðsdóms Reykjaness til þess að ræða málatölur liðins árs og fjölda stöðugilda við dómstólana, sbr. 3. mgr. 7. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla og leggja málið fyrir að nýju á næsta fundi. Áður hafði verið ákveðið að fela faranddómurum að vinna að sakamálum við dómstólinn ásamt því að Hjörtur O. Aðalsteinsson hefur fallist á að vinna að sakamálum til þess að létta álagið á dómstólnum.
Samþykkt í ljósi fyrirliggjandi málatalna með hliðsjón af 5. mgr. 30. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla að fela framkvæmdastjóra að bjóða dómurum við Héraðsdóm Reykjavíkur sem áhuga kunna hafa á því að skipta um starfsvettvang að flytja starfsstöð sína tímabundið til Héraðsdóms Reykjaness. Tímasetning á væntanlegum flutningi liggur enn ekki fyrir og verður ákveðin í samráði við aðila. Lögð er áhersla á að um tímabundna ráðstöfun er að ræða sem sætir endurskoðun svo fljótt sem verða má. Ákveðið að taka málið fyrir að nýju á næsta fundi.

5. Afrit bréfs Gunnars Aðalsteinssonar dómstjóra Héraðsdóms Reykjaness, dags. 21. janúar sl. til dómsmálaráðuneytisins.

Gunnar Aðalsteinsson, dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness, hefur vakið athygli dómsmálaráðuneytisins á því að honum bera að veita lausn frá störfum til samræmis við ákvæði 5. mgr. 52. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 en hann verður sjötugur 13. nóvember nk.

6. Önnur mál.

Formaður sagði frá fundi hans og framkvæmdastjóra með ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra fjármála og lagaskrifstofu þar sem framtíðarsýn ráðuneytisins um dómhús á stjórnarráðsreit voru m.a. til umræðu. Þá var einnig rætt um frumvarp um breytingu á ákvæðum laga um dómstóla um birtingu dóma og myndatökur í dómhúsum sem ráðuneytið hefur tekið af lista yfir frumvörp ríkissjórnar sem gert er ráð fyrir að verði afgreidd á vorþingi. Formaður lagði áherslu á mikilvægi þess að dómstólasýslunni verði fengið umboð til þess að setja samræmdar reglur um birtingu dóma á öllum dómstigum.

Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn þriðjudaginn 19. febrúar 2019 kl. 15.
Fundi slitið kl. 16.00.Benedikt Bogason

Davíð Þór Björgvinsson
Halldór Björnsson
Erna Björt Árnadóttir
Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
3. fundur, 19. febrúar 2019

Árið 2019, þriðjudaginn 19. febrúar, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Halldór Björnsson, Kristín Haraldsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir og Bergþóra Benediktsdóttir. auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra og Írisi Elmu Guðmann verkefnastjóra, sem ritaði fundargerð.
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:20. Bergþóra Benediktsdóttir, nýkjörinn fulltrúa í stjórn dómstólasýslunnar, var boðin velkomin til starfa.

Fundarefni:

1. Fundargerð 2. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Héraðsdómur Reykjaness og Héraðsdómur Reykjavíkur. Samkomulag um flutning dómara.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu.
Í samræmi við ákvörðun á síðasta fundi dómstólasýslunnar var öllum dómurum við Héraðsdóm Reykjavíkur gefinn kostur á að færa starfsvettvang sinn til Héraðsdóms Reykjaness. Þar sem enginn dómari óskaði eftir því kemur í hlut dómstólasýslunnar að ákveða hvaða dómari verði færður til í starfi. Arnaldur Hjartarson hlaut síðast skipun í embætti við dóminn og hefur honum af þeim sökum verið kynnt að til standi að hann verði fyrir valinu. Af því tilefni hefur honum verið gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við dómstólasýsluna. Arnaldur hefur fyrir sitt leyti fallist á þetta þótt hann hefði frekar kosið að starfa áfram við Héraðsdóm Reykjavíkur. Dómstólasýslan áréttar að um tímabundna ráðstöfun er að ræða og því verður Arnaldi gefinn kostur á að koma aftur til starfa við Héraðsdóm Reykjavíkur um leið og embætti dómara verður laust við dóminn.

Samþykkt.

3. Beiðni um setningu dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra.

Stjórn dómstólasýslunnar hefur samþykkt ósk Erlings Sigtryggssonar dómstjóra Héraðsdóms Norðurlands eystra um veikindaleyfi frá 11.febrúar sl. til 1. september nk. Þá ákvað stjórn dómstólasýslunnar á grundvelli 2.mgr. 35.gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla að fara þess á leit við dómsmálaráðuneytið að dómari verði settur í embættið frá 1. mars 2019 til 1. september 2019. Með vísan til 2. mgr. 31. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla gegnir Halldór Björnsson héraðsdómari við Héraðsdóm Norðurland eystra embætti dómstjóra á meðan veikindaleyfi stendur.

4. Til umsagnar frumvarp allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um breytingu á eml. og sml. (táknmálstúlkar).

Stjórn dómstólasýslunnar telur að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu vera til bóta og gerir engar athugasemdir við efni þess.

5. Námsleyfi dómstjóra Héraðsdóms Austurlands frá 1. desember 2019.

Formaður vakti máls á væntanlegu námsleyfi dómstjóra Héraðsdóms Austurlands sem hefst 1. desember nk. og mikilvægi þess að hugað verði tímanlega að mönnun embættisins á meðan námsleyfi hans stendur.

6. Vefgátt réttarvörslukerfisins – staða verkefnisins.

Brynhildur Þorgeirsdóttir, sérfræðingur á fjármálaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins mætti á fundinn kl. 15:45. Brynhildur sagði frá stöðu verkefnis ráðuneytisins um réttarvörslugátt en eitt meginmarkmiða verkefnisins er að gögn réttarvörslukerfisins verði aðgengileg rafrænt, þvert á stofnanir, með öruggum hætti. Brynhildur lagði áherslu á að samstarf þvert á stofnanir réttarvörslukerfisins er lykilatriði fyrir framvindu verkefnisins og sömuleiðis að að stofnanir haldi að sér höndum við að fara eigin leiðir á meðan verkefninu stendur. Leiðarljósið er aukin skilvirkni, öryggi gagna, aðgengi og rekjanleiki þeirra. Fjármagn hefur verið veitt til verkefnisins til næstu þriggja ára og áætlun um að því verði lokið fyrir þann tíma.
Brynhildur Þorgeirsdóttir vék af fundi kl. 16:10.

7. Önnur mál.

Áður ákveðinn fundur stjórnar með dómstjórum héraðsdómstólanna sem átti að halda 8. mars nk. er frestað til 15.mars nk. kl. 15:00.Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn föstudaginn 15. mars 2019 kl. 14:00.
Fundi slitið kl. 16:25.
Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
4. fundur, 15. mars 2019

 

Árið 2019, föstudaginn 15. mars, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Halldór Björnsson, Kristín Haraldsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir og Bergþóra Benediktsdóttir. auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra og Írisi Elmu Guðmann verkefnastjóra, sem ritaði fundargerð.
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 14:00.

 

Fundarefni:

 

1. Fundargerð 3. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.


2. Landsréttur, dómur Mannréttindadómstóls Evrópu 12. mars 2019. Viðbrögð dómstólasýslunnar.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu og var það rætt ítarlega. Eftirfarandi bókun var samþykkt með fjórum atkvæðum gegn einu atkvæði Hervarar Þorvaldsdóttur.

Eftir að dómur Mannréttindadómstóls Evrópu féll 12. þessa mánaðar í máli Guðmundar Andra Ástráðssonar gegn Íslandi (mál nr. 26374/18) hefur dómstólasýslan haft til meðferðar viðbrögð við dóminum. Í þeim efnum hefur formaður stjórnar dómstólasýslunnar og framkvæmdastjóri átt ítarlegar viðræður við fulltrúa dómsmálaráðuneytisins og nokkra af dómurum við Landsrétt, auk þess sem haft hefur verið samráð við réttarfarsnefnd. Að öllu þessu virtu fer dómstólasýslan þess á leit við ráðuneytið að það hlutist til um lagabreytingu um að heimilt verði að fjölga dómurum við Landsrétt. Þetta tekur mið af því að fjórir dómarar við réttinn geta að óbreyttu ekki tekið þátt í dómstörfum. Án þess að gripið verði til þessa úrræðis mun álagið við réttinn aukast verulega með tilheyrandi drætti á meðferð mála. Áður en endanleg ákvörðun verður tekin um af Íslands hálfu að óska eftir að málinu verði vísað til yfirdeildar Mannréttindadómstólsins leggur dómstólasýslan jafnframt ríka áherslu á að áhrif slíks málsskots verði könnuð. Í því sambandi er mikilvægt að hafa í huga þá óvissu sem Landsréttur hefur mátt búa við allt frá því að hann tók til starfa 1. janúar 2018. Einnig telur dómstólasýslan mikilvægt að traustum stoðum verði skotið undir Landsrétt, svo fljótt sem verða má, í stað þess að lagalegur grundvöllur hans verði áfram dreginn í efa. Dómstólasýslan er reiðubúin til samráðs og að veita alla aðstoð í þessu sambandi.


3. Fjármálaáætlun 2020-2024

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir fyrirliggjandi drögum að fjármálaáætlun sem byggir á ákvæðum laga nr. 123/2015 um opinber fjármál en ráðherra skal leggja fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun til næstu fimm ára eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Í greinargerð með fjármálaáætlun skal kynna stefnumótun ráðherra fyrir einstök málefnasvið, þar á meðal dómstóla. Í áætlun skal gera grein fyrir helstu áherslum og markmiðum, þ.m.t. gæða- og þjónustumarkmiðum, greina frá nýtingu fjármuna og helstu áherslum um innkaup.

Fjármálaáætlun var samþykkt með áorðnum breytingum varðandi mælikvarða um málsmeðferðartíma í héraði og um traustmælingar. Framkvæmdastjóra var falið að gera ráðuneytinu grein fyrir þeim breytingum.


4. Fundur með dómstjórum héraðsdómstólanna.

Kl. 15 hófst fundur stjórnar dómstólasýslunnar með dómstjórum og öðrum stjórnendum héraðsdómstólanna en á fundinn mættu: Barbara Björnsdóttir, Gunnar Aðalasteinsson, Bergþóra Ingólfsdóttir, Halla Jónsdóttir og Jenný Jónsdóttir. Með aðstoð fjarfundarbúnaðar tóku þátt, Ásgeir Magnússon, Halldór Halldórsson og Ólafur Ólafsson. Elín Sigurðardóttir ritaði fundargerð.

Á fundinum var m.a. kynnt og farið yfir:

a) Stöðu á innleiðingaráætlun fyrir nýtt upplýsingakerfi héraðsdómstólanna og skjalamál o.fl.
b) Verkefnastjóri sagði frá því að innleiðing hefst við Héraðsdóm Suðurlands mánudaginn 25. mars nk. Þar næst verði kerfið sett upp hjá Héraðsdómi Vesturlands og Héraðsdómi Vestfjarða 13. maí nk. Við Héraðsdóm Norðurlands eystra og Héraðsdóm Norðurlands vestra 20. maí nk. Við Héraðsdóm Reykjaness 3. júní nk. og loks Héraðsdóm Reykjavíkur 11. júní nk. ef allt gengur að óskum. Mikilvægur þáttur í innleiðingu á hinu nýja kerfi er þjálfun starfsmanna á hverjum dómstól fyrir sig en tilnefndir hafa verið sérstakir ,,ofurnotendur“ sem gegna lykilhlutverki í ferlinu, hver á sínum dómstól. Skjalastjóri sagði frá mikilvægi þess að samhliða innleiðingu á nýju upplýsingakerfi verði lögð áhersla á samræmda skráningu mála á öllum héraðsdómstólum og samræmdan frágang og vistun gagna. Endurnýjun tölvubúnaðar héraðsdómstólanna er að mestu yfirstaðin og dómstólarnir því betur í stakk búnir til þess að nýta upplýsingakerfið til fullnustu.

c) Nýting talgreinis við vinnslu dómsmála. Dómstólasýslan hefur kynnt sér notkun talgreinis hjá Alþingi en þar eru þingræður ritaðar og birtar beint á vef þingsins án þess að mannshöndin komi þar nærri. Unnið er að kostnaðarmati á mögulegri innleiðingu fyrir dómstólana en vænta má að mikið hagræði fylgi af nýtingu slíks búnaðar hjá dómstólunum.

d) Dómstóladagurinn. Stefnt er að sameiginlegum fræðsludegi allra dómstólanna 6. september nk. þar sem umfjöllunarefnið verður m.a. upplýsingatækni og öryggismál.

Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn miðvikudaginn 27. mars 2019 kl. 15:00.
Fundi slitið kl. 16:40.
Benedikt Bogason

Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
5. fundur, 27. mars 2019

 

Árið 2019, miðvikudaginn 27. mars, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Benediktsdóttir, Davíð Þór Björgvinsson og Halldór Björnsson, sem tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar, auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. Hervör Þorvaldsdóttir og Kristín Haraldsdóttir boðuðu forföll. Guðni Bergsson varamaður Kristínar Haraldsdóttir gat ekki tekið sæti á fundinum vegna annarra starfa.
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00.


Fundarefni:

1. Fundargerð 4. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.


2. Bréf dómsmálaráðuneytisins dags. 19. mars 2019. Tilnefning aðal- og varamanns í endurupptökunefnd.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu og rætt um tilnefningu í endurupptökunefnd.
Málinu frestað til næsta fundar.

3. Ársskýrsla 2018 – drög til kynningar.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir fyrirliggjandi drögum að ársskýrslu dómstólasýslunnar og dómstólanna fyrir árið 2018 en það er eitt lögbundinna hlutverka dómstólasýslunnar að safna saman og birta upplýsingar um fjölda og afgreiðslu mála við dómstóla ásamt því að gefa út ársskýrslu. Tölfræðiupplýsingar sem birtar verða í skýrslunni eru unnar með aðstoð Hæstaréttar og Landsréttar. Tölfræðiupplýsingar héraðsdómstólanna eru birtar til samræmis við það sem áður hefur verið gert enda byggja þær á upplýsingum úr núverandi málaskrárkerfi þeirra. Ársskýrslan verður gefin út og birt á vef dómstólasýslunnar.

4. Landsréttur - staða mála.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en enn liggja ekki fyrir upplýsingar um viðbrögð stjórnarvalda við þeirri stöðu sem uppi er varðandi réttinn. Á fundinum var m.a. rætt um að fljótlega færu áhrif þess að fjóra dómara vantar við réttinn að segja til sín og hætta væri á að mál færu að safnast upp og möguleg viðbrögð við því.


5. Önnur mál.
- Rætt var um nýlega dóma sem kveðnir hafa verið upp annars vegar í Hæstarétti og Landsrétti varðandi sérfróða meðdómsmenn þar sem dómar voru ómerktir og vísað heim í hérað að nýju á grundvelli skipan dóms með tveimur sérfróðum meðdómsmönnum.
Samþykkt að fela dómstólasýslunni að vekja athygli á framangreindum dómum.

- Rætt var um opnun Barnahúss á Akureyri 1. apríl nk. sem hefur í för með sér mikla breytingu varðandi aðstöðu til skýrslutökur yfir börnum. Halldór Björnsson, starfandi dómstjóri við Héraðsdóm Norðurlands eystra, og stjórnarmaður dómstólasýslunnar mun flytja ávarp við opnunina og flytja kveðjur stjórnar dómstólasýslunnar.
-

Fleiri mál voru ekki rædd.
Næsti fundur stjórnar ákveðinn miðvikudaginn 24. apríl 2019 kl. 15:00.
Fundi slitið kl. 16:25.


Benedikt Bogason

Davíð Þór Björgvinsson

Halldór Björnsson

Bergþóra Benediktsdóttir


D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
6. fundur, 24. apríl 2019 

Árið 2019, miðvikudaginn 24. apríl, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir og Barbara Björnsdóttir, sem tók þátt í fundinum í gegnum síma, auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra og Írisar Elmu Guðmann sem ritaði fundargerð. Halldór Björnsson hafði boðað forföll. 
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:00. 


                                                                                         Fundarefni:

1. Fundargerð 5. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Traustmæling Gallup og drög að þjónustukönnun til umræðu.
Matthías Þorvaldsson, sérfræðingur hjá Gallup, mætti á fundinn kl. 15:05 og gerði grein fyrir helstu niðurstöðum könnunar Gallup um traust til dómskerfisins, traust til Hæstaréttar Íslands, Landsréttar og héraðsdómstólanna. Könnunin fór fram á tímabilinu frá 16. janúar til 1. mars 2019 og var þátttökulutfall 53,7%. Hlutfall þeirra sem ber mikið traust til dómskerfisins mældist 47%. Traust til Hæstaréttar mældist 56%, traust til Landsréttar mældist 49% og traust til héraðsdómstólanna mældist 49%. Könnun Gallup var endurtekinn í kjölfar uppkvaðningar dóms Mannréttindadómstóls Evrópu vegna skipan dómara við Landsrétt. Hlutfall þeirra sem ber mikið traust til dómskerfisins hélst óbreytt eða 47% en hlutfall þeirra sem bera mikið traust til Hæstaréttar fór úr 56% í 51%, hlutfall þeirra sem bera mikið traust til Landsréttar fór úr 49% í 40% en hlutfall þeirra sem bera mikið traust til héraðsdómstólanna hélst óbreytt.
Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir fyrirliggjandi drögum að þjónustukönnun Gallup fyrir dómstólasýsluna. 
Samþykkt að fá dómstjóra héraðsdómstólanna og skrifstofustjóra Hæstaréttar og Landsréttar til þess að rýna drögin og að því loknu leita aðstoðar LMFÍ og ákærendafélagsins til þess að leggja hana fyrir. Niðurstöður þjónustukönnunar verða kynntar stjórn þegar þær liggja fyrir. 

3. Bréf dómsmálaráðuneytisins dags. 19. mars 2019. Tilnefning aðal - og varamanns í endurupptökunefnd.

Málinu var frestað á síðasta fundi stjórnar til þess að leita eftir afstöðu aðila til tilnefningar í endurupptökunefnd og var málið afgreitt af stjórn milli funda. Með bréfi dómstólasýslunnar 8. apríl sl. til dómsmálaráðuneytisins var tilkynnt um svohljóðandi tilnefningu dómstólasýslunnar. Aðalmenn: Ingibjörg Benediktsdóttir og Eggert Óskarsson. Varamenn: Hrefna Friðriksdóttir og Eiríkur Jónsson. 

Þannig staðfest.

4. Bréf Lögmannafélags Íslands, dags. 8. apríl 2019. Skipun skiptastjóra – leiðbeinandi reglur. 

Formaður gerði grein fyrri fyrirliggjandi bréfi stjórnar LMFÍ þar sem óskað er upplýsinga frá dómstólasýslunni um það hvort til staðar séu leiðbeinandi reglur um úthlutun skiptamála hjá héraðsdómstólunum. Ef slíkar reglur eru ekki til staðar kallar stjórn LMFÍ eftir afstöðu dómstólasýslunnar til þess hvort ekki sé fullt tilefni til að setja slíkar reglur.

Samþykkt að taka til skoðunar hvort taka eigi saman slíkar leiðbeinandi reglur á grundvelli 6. tl. 8. gr. laga um dómstóla og legga málið fyrir á sameiginlegum fundi stjórnar og dómstjórum héraðsdómstólanna sem fyrirhugaður er 27. maí nk. 


5. Kæra til nefndar um dómarstörf. Beiðni lögmanns um að afgreiðsla málsins verði tekin til frekari skoðunar.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en það var m.a. til umræðu á fundi stjórnar 19. desember sl. Á þeim fundi var samþykkt svohljóðandi bókun: ,, Stjórn dómstólasýslunnar telur ekki ástæðu til að bregðast við í tilefni af þeim skýringum sem núverandi dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness hefur gefið á birtingu dóms í fyrrgreindu máli sem fór fram áður en hann tók við embætti sínu sem dómstjóri. Með þessari afstöðu er dómstólasýslan ekki að fallast á þau sjónarmið um birtingu dóma sem fram koma í bréfi dómstjóra frá 1. júní 2018. Jafnframt tekur dómstólasýsluan fram að reglur um birtingu dóma eru til ítarlegra endurskoðunar.“ Í fyrirliggjandi tölvupósti lögmanns frá 1. mars sl. kemur m.a. fram að lögmaðurinn telur mikilvægt að málið verið skoðað betur enda varði það traust og trúverðugleika dómstólanna.

Svohljóðandi bókun var samþykkt: ,,Stjórn dómstólasýslunnar áréttar fyrri bókun sína frá fundi 19. desember sl. og gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu formanns og framkvæmdastjóra.“


6. Landsréttur. Staða mála í kjölfar dóms Mannréttindadómstóls Evrópu 12. mars 2019. 

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. 

Málinu var frestað.


7. Frumvarp dómsmálaráðherra um breytingu á lögum um meðferð eml. og sml. 

Formaður gerði nánari grein fyrir fyrirliggjandi frumvarpi en dómstólasýslunni hefur borist frumvarpið til umsagnar. 
Dómstólasýslan gerir ekki athugasemdir við frumvarpið en leggur þó til að bætt verði við ákvæði í niðurlagi 3. mgr. 39. gr. laga um dómstóla þess efnis að starfsmenn dómstóla geti ekki verið tilnefndir sem sérfróðir meðdómsmenn.  Tillagan tekur m.a. tillit til þeirra sjónarmiða sem fram hafa komið af hálfu GRECO (ríkjahópur Evrópuráðsins um aðgerðri gegn spillingu) varðandi tilnefningu sérfróðra meðdómsmanna. Að baki tillögu dómstólasýslunnar býr að sjálfstæði meðdómsmanns er ekki nægjanlega tryggt ef hann er starfsmaður dómstóla og stendur þannig í starfstengslum við skipaða dómara. Einnig er þessi aðstaða til þess falinn að auka traust og tiltrú á dómskerfinu. 

8. Frumvarp forætisráðherra um breytingu á upplýsingalögum. (útvíkkun gildissviðs ofl.) 780. mál.

Formaður gerði nánari grein fyrir fyrirliggjandi frumvarpi en dómstólasýslunni hefur borist frumvarpið til umsagnar. 

Með bréfi dómstólasýslunnar dags. 30. janúar sl. til forsætisráðuneytisins kom fram að dómstólasýslan gerði í megindráttum ekki athugasemdir við þær breytingar sem leiða af frumvarpinu en dómstólasýslan vildi hins vegar leggja áherslu á að gerðabækur dómstólanna verði undanþegnar upplýsingarétti. Tekið hefur verið tekið tillit til þeirra athugasemda í fyrirliggjandi frumvarpi og gerir dómstólasýslan því engar athugasemdir við frumvarpið eins og það liggur fyrir.  


9. SEND á Íslandi dagana 8.-11. maí 2019.

Framkvæmdastjóri sagði frá fyrirhugaðri ráðstefnu um sönnunarmat sem haldið verður á vegum dómstólasýslunnar og stýrinefndar SEND á hótel Rangá dagana 8. -11. maí nk.  Ingibjörg Þorsteinsdóttir héraðsdómari og fulltrúi í stýrinefnd SEND hefur borið hitann og þungan að undirbúningi ráðstefnunnar af Íslands hálfu. Þátttakendur eru um 60 talsins frá Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð.

10. Önnur mál.
-Lagt fram til kynningar bréf dómsmálaráðuneytisins dags. 12. apríl 2019 varðandi bréf réttindavaktar félagsmálaráðuneytisins um meint brot dómstóla á persónuverndarlögum gagnvart fötluðu fólki. 
-Með bréfi dómstólasýslunnar dags. 9. apríl sl. var dómurum við héraðsdómstólana boðið að skipta um starfsvettvang með vísan til 4.mgr. 30.gr. laga um dómstóla í ljósi þess að Gunnar Aðalsteinsson, dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness, hefur fengið lausn frá embætti frá og með 13. nóvember 2019. Tveir héraðsdómarar óskuðu eftir flutningi en það voru þau Bogi Hjálmtýsson, héraðsdómari, faranddómari við Héraðsdóm Reykjaness og Bergþóra Ingólfsdóttir, dómstjóri við Héraðsdóm Vestfjarða. Með bréfi dómsmálaráðuneytisins dags. 9. janúar 2018 var Bergþóra Ingólfsdóttir skipuð í embætti héraðsdómara með starfsstöð við Héraðsdóm Vestfjarða en sem sinnir störfum við alla héraðsdómstólana eftir ákvörðun dómstólasýslunnar og fullnægir því ekki skilyrðum 4. mgr. 30. gr. laga um dómstóla um að hafa starfað í þrjú ár við sama dómstól. 
Samþykkt beiðni Boga Hjálmtýssonar um að skipta um starfsvettvang þannig að hann gegni embætti dómara með fast sæti við Héraðsdóm Reykjaness frá og með 13. nóvember nk. er Gunnar Aðalsteinsson lætur af embætti. Samþykkt að óska eftir því við dómsmálaráðuneytið að embætti dómara með starfsstöð við Héraðsdóm Reykjaness en að dómari sinni störfum við alla héraðsdómstóla verði auglýst laust til skipunar frá og með sama tíma. 
Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn miðvikudaginn 22. maí 2019 kl. 15:00. 
Fundi slitið kl. 16:55.
Benedikt Bogason

Hervör Þorvaldsdóttir

 Barbara Björnsdóttir

Bergþóra Benediktsdóttir

 Kristín Haraldsdóttir

 

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N
7. fundur, 22.maí 2019

 

Árið 2019, miðvikudaginn 22. maí, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir og Halldór Björnsson sem tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar, auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. 
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:05. 


                                                                                    Fundarefni:

1. Fundargerð 6. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

2. Námsleyfi dómara – umsóknir fyrir vor- og haustmissiri 2020. Skýrslur vegna námsleyfa 2018. 

Formaður gerði nánari grein fyrir fyrirliggjandi umsóknum sem bárust frá þremur héraðsdómurum við Héraðsdóm Reykjavíkur og einum hæstaréttardómara. 
Námsleyfisumsóknirnar voru samþykktar.
Lagðar voru fram skýrslur dómara er luku námsleyfi á liðnu ári., sbr. 7. gr. reglna dómstólasýslunnar nr. 16/2018. 


3. Drög að starfsreglum stjórnar dómstólasýslunnar.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu. 

Afgreiðslu starfsreglnanna var frestað til næsta fundar. 


4. Stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðunar.
Formaður gerði nánari grein fyrir málinu en með bréfi ríkisendurskoðanda, dags. 26. febrúar 2019 var formanni tilkynnt um að ríkisendurskoðun hygðist hefja úttekt á stjórnsýslu dómstóla á grundvelli tillögu Alþingis þar um. Formaður og framkvæmdastjóri hafa fundað með ríkisendurskoðanda í kjölfarið og unnið er að svörun spurninga ríkisendurskoðanda af því tilefni. 

5. Starfsánægjukönnun SFR 2019.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir helstu niðurstöðum könnunarinnar sem birt er á vef SFR. Að þessu sinni tóku Héraðsdómur Reykjavíkur, Héraðsdómur Reykjaness og Héraðsdómur Suðurlands þátt. 


6. Önnur mál. 
-Kjör aðalmanns í stjórn dómstólasýslunnar. Kynnt var niðurstaða kosningar héraðsdómara á  Halldóri Björnssyni, starfandi dómstjóra við Héraðsdóm Norðurlands eystra, sem aðalmanni í stjórn dómstólasýslunnar til næstu fimm ára. 
-Formaður sagði frá því að vænta megi niðurstöðu seinni hluta júnímánaðar hvort að beiðni íslenska stjórnvalda um að dómur Mannaréttindadómstóll Evrópu er varðar skipun í embætti dómara við Landsrétt verði tekin fyrir hjá yfirdeild dómstólsins. Hervör Þorvaldsdóttir sagði frá því að hún mun hlutast til um það að sett verði í embætti dómara við Landsrétti samhliða námsleyfi dómara við réttinn.Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn mánudaginn 24. júní 2019 kl. 15:00. 
Fundi slitið kl. 16:15.

Benedikt Bogason

Hervör Þorvaldsdóttir

Halldór Björnsson

Bergþóra Benediktsdóttir

Kristín Haraldsdóttir

 

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

8. fundur, 24. júní 2019

Árið 2019, miðvikudaginn 24. júní, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason, Bergþóra Benediktsdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir og Halldór Björnsson sem tók þátt í fundinum með aðstoð fjarfundarbúnaðar, auk Ólafar Finnsdóttur, framkvæmdastjóra sem ritaði fundargerð. 
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 15:05.                                                                                 Fundarefni:

Hervör Þorvaldsdóttir gerði grein fyrir því að hún þyrfti að víkja af fundi eigi síðar en kl. 15:40 þar sem hún þyrfti að vera mætt á fund með dómsmálaráðherra kl. 16:00. 

1. Afrit bréfs dómsmálaráðuneytisins til forseta Landsréttar, dags. 6. júní 2019, varðandi vísan dóms MDE í máli Guðmundar Andra Ástráðssonar til yfirdeildar dómstólsins.

Formaður gerði grein fyrir því að fyrir liggur að ákvörðun um hvort fallist verði á að vísa málinu til yfirdeildarinnar verður ekki tekin fyrr en í fyrsta lagi 9. september n.k. Eftir að stjórnarmenn höfðu fjallað um málið var eftirfarandi bókun samþykkt með fjórum atkvæðum gegn einu:

Með dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá 12. mars 2019 í máli Guðmundar Ástráðssonar gegn íslenska ríkinu var komist að þeirri niðurstöðu að skipun tiltekins dómara við Landsrétt hefði farið í bága við lög og falið í sér brot gegn 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Sama á við um skipun þriggja annarra dómara við réttinn. Frá því dómurinn gekk hafa dómararnir fjórir ekki gegnt dómstörfum og verður að óbreyttu gert ráð fyrir að svo verði áfram. 

Þar sem fjórir af fimmtán dómurum hafa ekki verið að störfum hefur rétturinn ekki haft undan að afgreiða innkomin mál og því hafa þau safnast upp. Samkvæmt upplýsingum frá Landsrétti má gera ráð fyrir að um næstu áramót bíði dóms hjá réttinum um 500 áfrýjuð einkamál og sakamál, en það er meira en rétturinn annar á heilu ári. Af þessu leiðir að verulegur dráttur mun verða á málsmeðferð og verða þá einkum áfrýjuð einkamál látin sitja á hakanum. Þarf ekki að fjölyrða um hversu bagalegt það er, ekki bara fyrir þá aðila sem þar eiga hlut að máli heldur fyrir réttarkerfið allt.

Af hálfu íslenska ríkisins hefur þess varið farið á leit að fyrrgreindum dómi Mannréttindadómstólsins verði vísað til yfirdeildar hans, sbr. 1. mgr. 43. gr. mannréttindasáttmálans. Fyrir liggur að ákvörðun um hvort fallist verði á að vísa málinu til yfirdeildarinnar verður ekki tekin fyrr en í fyrsta lagi 9. september n.k.

Verði fallist á að heimila vísun málsins til yfirdeildar dómsins má ekki vænta dóms hennar fyrr en undir lok ársins 2020. Komi til þess verður að áliti dómstólasýslunnar að grípa til viðeigandi úrræða til að manna Landsrétt. Í þeim efnum kemur til álita að setja dómara til lengri tíma eða skipa nýja dómara við réttinn. Í báðum tilvikum þarf að afla lagaheimildar til þeirrar ráðstöfunar. Verði á hinn bóginn ekki fallist á að vísa málinu til yfirdeildarinnar þarf nokkuð svigrúm til að bregðast við þeim lyktum. Í þeim efnum má nefna að Hæstiréttur hefur frestað nokkrum málum þar sem krafist er ómerkingar á dómum Landsréttar af þeirri ástæðu að fyrrgreindir dómarar hafa setið í dómi. Má gera ráð fyrir að þau mál yrðu flutt og dæmd í kjölfar ákvörðunar um að synja beiðninni um að málinu verði vísað til yfirdeildarinnar. Reikna má með að dómur Hæstaréttar þar að lútandi gangi undir lok líðandi árs, en með honum yrði væntanlega tekin afstaða til afleiðinga dóms Mannréttindadómsins að landsrétti. 

Með hliðsjón af því sem hér hefur verið rakið telur dómstólasýslan rétt að bregðast við þeim bráðavanda sem hefur skapast með því að settir verði dómarar við Landsrétt frá lokum sumarleyfa til ársloka. Þannig yrði tryggt að Landsréttur gæti starfað á fullum afköstum til þess tíma sem fyrst má reikna með að niðurstaða liggi fyrir um hvaða áhrif dómur Mannréttindadómstólsins hefur fyrir íslenska dómstólaskipan. Með slíkri tímabundinni setningu dómara við réttinn væri ekki komið í veg fyrir að síðar yrðu teknar aðrar ákvarðanir til lengri tíma ef nauðsyn ber til heldur þvert á móti gefur svigrúm til að undirbúa slíkar ráðstafanir sem kalla á lagabreytingar, eins og áður var vikið að. Í samræmi við þetta felur dómstólasýslan formanni og framkvæmdastjóra að kanna hvort umræddir fjórir dómarar eru reiðubúnir til að fara í launað leyfi til áramóta, en það skal áréttað að slíkt leyfi verður ekki veitt nema samkvæmt ósk þeirra. 
Hervör Þorvaldsdóttir vék af fundi kl. 15:40.


2. Fundargerð 7. fundar 2019.

Fundargerðin var samþykkt.

3. Drög að reglum stjórnar um meðferð mála og verkaskiptingu milli stjórnar og framkvæmdastjóra.

Formaður gerði nánari grein fyrir málinu.

Drögin voru samþykkt sem reglur dómstólasýslunnar nr. 1/2019 en jafnframt samþykkt að reglurnar komi til endurskoðunar einu sinni á ári. 

4. Bréf dómstólasýslunnar til dómsmálaráðuneytisins, dags. 8. júní 2019, um tilnefningu Eggerts Óskarssonar til þess að taka ad hoc sæti í endurupptökunefnd.

Bréfið er lagt fram til staðfestingar en málið var afgreitt rafrænt af hálfu stjórnar á milli funda enda var erindið brýnt og þarfnaðist skjótrar afgreiðslu.5. Önnur mál. 
-Kjör varamanns í stjórn dómstólasýslunnar. 
Kynnt var niðurstaða kosningar héraðsdómara á  Arnaldi Hjartarsyni, héraðsdómara, sem varamanni í stjórn dómstólasýslunnar til næstu fimm ára.

-Með tölvupósti dómsmálaráðuneytisins 9. júní sl. var óskað tilnefningar af hálfu dómstólasýslunnar í samráðshóp ráðuneytisins um mansal. Þar sem tilnefningar var óskað fyrir 20. júní sl. var erindið afgreitt milli funda. Dómstólasýslan tilnefndi Sigríði Elsu Kjartansdóttur héraðsdómar og Símon Sigvaldason dómstjóra.

-Fyrir liggur að Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti ber að leita jafnlaunavottunar með hliðsjón af starfsmannafjölda á grundvelli ákvæða um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum. Liður í verkefninu er að vinna að starfaflokkun allra starfa sem felur í sér að vinna þarf starfs- og hæfnilýsingar fyrir öll störf. Vinna við jafnlaunavottunina kemur til með að nýtast við undirbúning að gerð launastefnu og sameiginlegra stofnanasamninga dómstólasýslunnar. 

-Lögð fram drög að reglum um störf skiptastjóra.
Formaður gerði grein fyrir fyrirliggjandi drögum.
Samþykkt að vinna þau áfram og fá LMFÍ að því verkefni og leggja drögin að því búnu að nýju fyrir stjórn.

Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn miðvikudaginn 28. ágúst 2019 kl. 15:00. 
Fundi slitið kl. 16:20

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir

 

D Ó M S T Ó L A S Ý S L A N

9. fundur, 16. júlí 2019

 

Árið 2019, þriðjudaginn 16. júlí, var haldinn fundur stjórnar dómstólasýslunnar í fundarherbergi dómstólasýslunnar að Suðurlandsbraut 14. Fundinn sátu Benedikt Bogason,  Hervör Þorvaldsdóttir, Kristín Haraldsdóttir auk Barböru Björnsdóttur og Bergþóru Benediktsdóttur sem tóku þátt með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Ólöf Finnsdóttir ritaði fundargerð.  
Benedikt Bogason stjórnaði fundi og setti hann kl. 16:00.

                                                                                Fundarefni:


1. Fundargerð 8. fundar 2019.


Fundargerðin var samþykkt.

2. Umsókn um leyfi Landsréttardómara.
Í kjölfar samþykktar fundar stjórnar dómstólasýslunnar frá 24. júní 2019 boðaði formaður og framkvæmdastjóri til fundar með þeim fjórum dómurum Landsréttar sem ekki hafa verið við störf frá því að dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Guðmundar Andra Ástráðssonar var kveðinn upp 12. mars sl.  Tilgangur fundarins var m.a. að kanna hvort umræddir fjórir dómarar væru reiðbúnir til að fara í launað leyfi til áramóta. Með bréfi dags. 7. júlí sl. óskaði Jón Finnbjörnssonar, dómari við Landsrétt, eftir leyfi frá störfum við Landsrétt allt til 31. desember 2019. Hervör Þorvaldsdóttir, forseti Landsréttar, lýsti því yfir að hún muni óska setningar í embættið eins fljótt og auðið er á meðan leyfi dómarans stendur.  
Umsókn um leyfi er samþykkt með vísan til 4. mgr. 7. gr. laga um dómstóla. 


3. Fjárveitingar vegna setningar dómara.

Samkvæmt bréfi dómsmálaráðuneytisins dags. 9. júlí sl. til forseta Landsréttar hefur dómsmálaráðuneytið ákveðið að setja dómara við Landsrétt í námsleyfi dómara á tímabilinu frá og með 1. september 2019 til og með 29. febrúar 2020. Þá mun forseti Landsréttar óska eftir setningu í embætti dómara eins fljótt og auðið er á meðan leyfistíma dómarans stendur. 
Fyrir liggur að hvorki eru fjárheimildir í fjárlögum þessa árs til þess að standa straum af kostnaði við setningar í embætti dómara, né er gert ráð fyrir setningum í fjármálaáætlun komandi árs. Því leggur stjórn dómstólasýslunnar áherslu á mikilvægi þess að dómsmálaráðuneytið tryggi Landsrétti auknar fjárveitingar vegna kostnaðar samhliða setningum í embætti framangreindra dómara
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að upplýsa ráðuneytisstjóra dómsmálaráðuneytisins um framangreint. 

4. Rafræn málsmeðferð.
Haustið 2017 hleypti fyrirrennari dómstólasýslunnar, dómstólaráð, af stað tilraunaverkefninu „rafrænn dómari“ í samvinnu við héraðssaksóknara. Verkefnið fól í sér að héraðssaksóknari afhenti mál á pdf. formi til Héraðsdóms Reykjavíkur á minnislyklum ásamt frumriti málsgagna. Á árinu 2018 hófst verkefni á vegum dómsmálaráðuneytisins þar sem unnið er að því að stafrænt væða réttarvörslukerfið í heild sinni. Hefur nú verið komið á tímabundinni lausn um það hvernig skila megi gögnum rafrænt til dómstóla. Lausnin sem nú er unnið er með er einungis fyrsta skrefið í því að gera samskipti við dómstóla stafræn. 

5. Önnur mál. 
Framkvæmdastjóri sagði frá því að ráðning í stöðu lögfræðings og fræðslu- og kynningarstjóra dómstólasýslunnar stendur yfir í kjölfar auglýsinga um stöðurnar.
Fleiri mál voru ekki rædd. 
Næsti fundur stjórnar ákveðinn miðvikudaginn 28. ágúst 2019 kl. 15. 
Fundi slitið kl. 16:40.

Benedikt Bogason
Hervör Þorvaldsdóttir
Halldór Björnsson
Bergþóra Benediktsdóttir
Kristín Haraldsdóttir