Nýir dómar

E-3042/2016 Héraðsdómur Reykjavíkur

Lárentsínus Kristjánsson héraðsdómari

Innheimta á eftirstöðum skuldar vegna riftunar á kaupleigusamningi um bifreið. Málinu vísað frá vegna vanreifunar.

E-3208/2015 Héraðsdómur Reykjavíkur

Lárentsínus Kristjánsson héraðsdómari

Sýknað af riftunarkröfu þrotabús.

E-1244/2016 Héraðsdómur Reykjavíkur

Ingibjörg Þorsteinsdóttir héraðsdómari

Hafnað var kröfu stefnanda um viðurkenningu á rétti hans til helmings hlutdeildar í fasteign stefndu. Samningur um þau eignaskipti sem gerður var í júlí...

E-2112/2017 Héraðsdómur Reykjavíkur

Hjörtur O. Aðalsteinsson héraðsdómari

Stefndu sýknaðir af kröfu stefnanda um greiðslu vegna táknmálstúlkunar.


Sjá dómasafn