Nýir dómar

E-270/2015

Héraðsdómur Reykjavíkur

Ingibjörg Þorsteinsdóttir héraðsdómari

Deilt um rétt stefnanda til dánarbóta úr...

S-808/2016

Héraðsdómur Reykjavíkur

Barbara Björnsdóttir héraðsdómari

Þjófnaður.

E-553/2016

Héraðsdómur Reykjavíkur

Ásmundur Helgason héraðsdómari

Fallist var á að fasteignareigandi og umráðamaður...

E-3168/2015

Héraðsdómur Reykjavíkur

Lárentsínus Kristjánsson héraðsdómari

Stefnanda tókst ekki sönnun um að munnlegur samningur...

S-179/2016

Héraðsdómur Norðurlands eystra

Ólafur Ólafsson héraðsdómari

Sakfellt fyrir brot gegn ávana- og fíkniefnalöggjöfinni...

E-41/2016

Héraðsdómur Suðurlands

Sigurður G. Gíslason héraðsdómari

Landamerkjadeilu vísað frá dómi. Res judicata.

E-2455/2015

Héraðsdómur Reykjavíkur

Lárentsínus Kristjánsson héraðsdómari

Deilt um hvort munnlegur samningur hefði komist á um...

E-2462/2016

Héraðsdómur Reykjavíkur

Skúli Magnússon héraðsdómari

Kröfu L um að fellt yrði úr gildi leyfi B til að...