Með vísan til 37. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla hefur dómstólasýslan, að fengnum tillögum dómstjóra héraðsdómstólanna, tekið svofellda ákvörðun um regluleg dómþing á föstum þingstöðum frá 1. janúar 2019:

 

 1. gr.

1. Umdæmi Héraðsdóms Reykjavíkur.
    Þingstaður: Dómhús Héraðsdóms Reykjavíkur við Lækjartorg í Reykjavík, dómsalur 102.
    Regluleg dómþing verða hvern þriðjudag og fimmtudag kl. 10.00.

2. Umdæmi Héraðsdóms Vesturlands.
    Þingstaður: Héraðsdómur Vesturlands, Bjarnarbraut 8 í Borgarnesi.
    Regluleg dómþing verða 1. þriðjudag hvers mánaðar kl. 14.00.

3. Umdæmi Héraðsdóms Vestfjarða.
    Þingstaður: Héraðsdómur Vestfjarða, Hafnarstræti 9 á Ísafirði.
    Regluleg dómþing verða 1. miðvikudag hvers mánaðar kl. 14.00.

4. Umdæmi Héraðsdóms Norðurlands vestra.
    Þingstaður: Héraðsdómur Norðurlands vestra, Skagfirðingabraut 21 á Sauðárkróki.
    Regluleg dómþing verða 2. þriðjudag hvers mánaðar kl. 14.00.

5. Umdæmi Héraðsdóms Norðurlands eystra.
    Þingstaður: Héraðsdómur Norðurlands eystra, Hafnarstræti 107 á Akureyri.
    Regluleg dómþing verða hvern fimmtudag kl. 13.30.

6. Umdæmi Héraðsdóms Austurlands.
    Þingstaður: Héraðsdómur Austurlands, Lyngási 15 á Egilsstöðum.
    Regluleg dómþing verða 1. fimmtudag hvers mánaðar kl. 14.00.

7. Umdæmi Héraðsdóms Suðurlands skiptist í eftirfarandi dómþinghár:
a. Umdæmi sem tekur til sveitarfélaganna Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps, Ásahrepps,Flóahrepps, Bláskógabyggðar, Rangárþings eystra, Rangárþings ytra, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Hrunamannahrepps, Grímsnes- og Grafningshrepps,Hveragerðisbæjar, Sveitarfélagsins Ölfus og Sveitarfélagsins Árborgar. Þingstaður: Héraðsdómur Suðurlands, Austurvegi 4 á Selfossi. Regluleg dómþing verða 1. og 3. miðvikudag hvers mánaðar kl. 14.00.

b. Umdæmi sem tekur til Vestmannaeyjabæjar. Þingstaður: Skrifstofa sýslumanns, Heiðarvegi 15 í Vestmannaeyjum. Regluleg dómþing verða 2. fimmtudag mánaðar kl. 15.00, mánuðina febrúar, mars, apríl, maí, júní, september, október, nóvember og desember.

 

8. Umdæmi Héraðsdóms Reykjaness.

Þingstaður: Héraðsdómur Reykjaness, Fjarðargötu 9 í Hafnarfirði. Regluleg dómþing verða hvern miðvikudag kl. 09.00.

 

2. gr.

Hlé verða á reglulegum dómþingum mánuðina júlí og ágúst svo og frá 20. desember til 6. janúar, að báðum dögum meðtöldum. Þá falla regluleg dómþing niður á lögboðnum frídögum, sbr. lög nr. 88/1971.

 

3. gr.

Auglýsing þessi gildir frá og með 1. janúar 2019. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing dómstólasýslunnar dagsett 11. desember 2017.                                                                                       Reykjavík, 24. september 2018.


                                                                                       Ólöf Finnsdóttir
                                                                                       framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar.