Reglur dómstólasýslunnar nr. 12/2018
LEIÐBEINANDI

 


1. gr.

Þegar um er að ræða kaup efnanna kannabis, amfetamíns, LSD, MDMA og kókaíns og aðra öflun þeirra til eigin nota í smáum stíl skal miða við grunnsektir samkvæmt leiðbeiningum/fyrirmælum Ríkissaksóknara til lögreglustjóra RS-2/2009.


2. gr.

Nú er sektarfjárhæð hærri en 300.000 krónur, samkvæmt nefndum leiðbeiningum, og skal þá höfð hliðsjón af töflu í 3. gr. Hún miðar við vörslur, kaup eða aðra öflun efna til eigin nota við fyrsta brot og að ekki séu fyrir hendi refsilækkunar- eða refsihækkunarástæður.


3. gr.

Kókaín, frá 33 g allt að 100 g                                 1,5-2,5 fangelsisdagar fyrir hvert gramm eða hluta af grammi

MDMA, frá 33 töflum allt að 100 töflum              1,5,-2,5 fangelsisdagar fyrir hverja töflu eða hluta af töflu

Amfetamín, frá 36 g allt að 100                              1,5-2 fangelsisdagar fyrir hvert gramm eða hluta af grammi

LSD, frá 36 skömmtum allt að 100 skömmtum     1,5-2 fangelsisdagar fyrir hvern skammt eða hluta af skammti

Kannabis
90-200 g                                                                  30-45 daga fangelsi
201-400 g                                                                45-60 daga fangelsi
401-600 g                                                                60-90 daga fangelsi
601-1000 g                                                              3ja mánaða fangelsi


4. gr.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 6. tl. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla og eru til leiðbeiningar. Þær öðlast gildi 1. janúar 2018.

 

Þannig samþykkt í stjórn dómstólasýslunnar
18. desember 2017.

Benedikt Bogason
formaður stjórnar dómstólasýslunnar.