Aukastörf dómara

Með því að smella á nöfn dómara fást upplýsingar um aukastörf dómara.

 


Hæstaréttardómarar

 • Benedikt Bogason

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands (49%). 

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Varadómari við EFTA dómstólinn frá 2016-2019 (áður frá 2007).

  Réttarfarsnefnd frá 1. mars 2017 - febrúar 2022.

  Akademísk dómnefnd við Háskólann á Bifröst.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Vesturlands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.10.2012.

 • Ingveldur Einarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Prófdómari til að meta skrifalegar og munnlegar úrlausnir á sviði réttarfars við Háskóla Íslands, skipan síðast endurnýjuð 1. maí 2017 - 30. apríl 2020.

  Varaformaður stjórnar dómstólasýslunnar 1. ágúst 2020 -  31. júlí 2025.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Landsréttardómari

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.01.2020

 • Karl Axelsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Dósent við Lagadeild Háskóla Íslands (49%). Prófdómari í lögfræðilegri álitsgerð á námskeiðum sem haldin eru til öflunar lögmannsréttinda.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Skipaður í starfshóp sem ætlað er að semja ný lög um framkvæmd eignarnáms.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá LEX lögmannsstofu.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  12.10.2015.

 • Ólafur Börkur Þorvaldsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Suðurlands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.09.2003.

 • Sigurður Tómas Magnússon

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla í einkamálaréttarfari á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda.

  Tilfallandi fyrirlestrar og kennsla á stuttum námskeiðum á vegum LMFÍ.

  Kennsla á haustönn 2020 í áfanga um auðgunar- og efnahagsbrot við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

  Formaður stjórnar dómstólasýslunnar 1. ágúst 2020 - 31. júlí 2025.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður réttarfarsnefndar til febrúar 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Landsréttardómari

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  18.05.2020

Landsréttardómarar

 • Aðalsteinn E. Jónasson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varaformaður Persónuverndar til 2020.

  Stjórnarmaður Mjóadal ehf. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Lex lögmannsstofu.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Arnfríður Einarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Forseti Félagsdóms frá 1. nóvember 2010, síðast frá 2016-2019.

  Kenningarnefnd þjóðkirkjunnar.

  Varamaður í matsnefnd um val og veitingu prestsembætta frá hausti 2017. 

  Varamaður í siðanefnd Læknafélagsins. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ásmundur Helgason

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Ad hoc prófdómari í stjórnsýslurétti og opinberum starfsmannarétti við Lagadeild Háskóla Íslands. 

   Ad hoc kennsla á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda og situr í prófnefnd skv. 7. gr. l. 77/1998 til 2023. 

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Tekur þátt í vinnu við endurskoðun laga um utanríkisþjónustu Íslands, áætlað að ljúki fyrir árslok 2019

  Tekur sæti aðalmanns í úrskurðarnefnd velferðarmála til loks árs 2019.

   Varamaður í úrskurðarnefnd velferðarmála til febrúar 2020. 

  Dómari í Félagsdómi til 1. nóvember 2022

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Davíð Þór Björgvinsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennir námskeið við lagadeild Háskólans í Reykjavík á haustönn 2019.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Rannsóknarprófessor við Háskóla Íslands, sem felst í að vera leiðbeinandi tveggja doktorsnema, sem allir eru langt komnir með nám.

  Oddamaður í starfsráði Icelandair. Skipun til 3ja ára frá ágúst 2018.

    

   

  Störf í gerðardómi sl. 3 ár:

  Þrjú tengd mál samkvæmt skipun árið 2016:

  Mál 1/2016: Viti ehf. gegn LS Retail Holding ehf. (matsmál)

  Mál 2/2016: Magnús Norðdahl gegn LS Retail Holding ehf. (matsmál)

  Mál 3/2016: Aðalsteinn Valdimarsson o.fl. gegn LS Retail Holding ehf. og ALMC hf. (matsmál)

  Áætluð lok fyrir febrúar 2019.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við Hafnarháskóla.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018

 • Eiríkur Jónsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Takmörkuð kennsla við lagadeild Háskóla Íslands.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður úrskurðarnefndar um náttúruhamfara-tryggingar frá 15. nóvember 2018 - 15. nóvember 2021

  Nefndarmaður í kærunefnd útboðsmála frá 1. apríl 2019 - 23. maí 2021

  Ljúka vinnu við eftirfarandi löggjafarstörf:

  Fyrir forsætisráðherra: frumvarp til laga um vernd uppljóstrara.

  Fyrir dómsmálaráðherra: 1) frumvarp til laga um skaðbætur vegna ærumeiðinga. 2) frumvarp til laga um breytingar á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.09.2019

 • Hervör Þorvaldsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari í lögfræðilegri skjalagerð og málflutningsæfingum á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Gjafsóknarnefnd til júní 2020.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018. Forseti Landsréttar.

 • Jóhannes Sigurðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Framkvæmdastjóri Aktis ehf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofu.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Jón Finnbjörnsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Kristbjörg Stephensen

  Aukastörf

  Engin

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Borgarlögmaður.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Oddný Mjöll Arnardóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Rannsóknarprófessor við Háskóla Íslands til desember 2022. 

  Varadómari við Mannréttindadómstól Evrópu. 

  Í ritstjórn tímaritsins Retfærd.

   

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ragnheiður Bragadóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjaness.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ragnheiður Harðardóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Prófdómari við Háskóla Íslands til 11. maí 2023

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Réttarfarsnefnd til febrúar 2022.

  Nefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um dómaraembætti til október 2021.

  Varamaður í Félagsdómi til 31. október 2022

  Varamaður í matsnefnd skv. 44. gr. laga 61/2006 til júní 2020.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Þorgeir Ingi Njálsson

  Aukastörf

  Aukastarf sem heimild þarf til:

  Eitt mál hjá umboðsmanni Alþingis, jan til feb 2020.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

Héraðsdómarar

 • Arnaldur Hjartarson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varamaður í stjórn dómstólasýslunnar frá 1. ágúst 2019

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Adjunkt við Lagadeild Háskóla Íslands (25%). 

  Formaður kærunefndar jafnréttismála frá nóvember 2018 - apríl 2023

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við EFTA dómstólinn.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  19.02.2018.

 • Arnar Þór Jónsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í kærunefnd jafnréttismála 1. maí 2020 - 30. apríl 2023

  Formaður siðanefndar Læknafélags Íslands nóvember 2018 til tveggja ára. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Arngrímur Ísberg

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómari við Sakadóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Ásgeir Magnússon

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Úrskurðarnefnd um auðlinda- og umhverfismál til janúar 2020.

  Matsnefnd skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði til júní 2019. Heimild framlengd til 2023.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður, sjálfstætt starfandi.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2004.

 • Ásgerður Ragnarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Adjunkt við Lagadeild Háskóla Íslands til janúar 2020 (10%).

  Formaður kærunefndar útboðsmála til febrúar 2021.

  Ritnefnd Úlfljóts.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður á Lex lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Ástráður Haraldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Aðstoðarsáttasemjari við embætti ríkissáttasemjara, tímabundin heimild til 31. desember 2020.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Mandat lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Ástríður Grímsdóttir

  Aukastörf

  Aukastarf sem heimild þarf til að sinna:

  Tímabundin aðstoð við rannsóknarnefnd almannavarna

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Sýslumaður á Ólafsfirði.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.2006.

 • Barbara Björnsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Nefnd til að meta hæfi til að gegna stöðu lektors við lagadeild Háskólans í Reykjavík frá 1. október 2019 til eins árs. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.04.2013.

 • Bergþóra Ingólfsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Aðstoðarsáttasemjari við embætti ríkissáttasemjara, tímabundin heimild til 31. desember 2020

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Mandat lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Bogi Hjálmtýsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi sýslumannsins í Hafnarfirði.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  03.11.2013.

 • Daði Kristjánsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Erlingur Sigtryggsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla annað hvort ár við Lagadeild Háskólans á Akureyri í refsirétti.

  Annað slagið prófdómari.

  Kennir sáttamiðlun á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda.

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Jafnréttisnefnd þjóðkirkjunnar 2014-nóvember 2018.

  Störf fyrir yfirkjörstjórn Norðurlands eystra.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómarafulltrúi við Héraðsdóm Norðurlands eystra.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.10.1998.

 • Guðjón St. Marteinsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómari við Sakadóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.06.1992.

 • Halldór Björnsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Stundakennsla í Kröfurétti II við Háskóla Íslands.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2008.

 • Halldór Halldórsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í nefnd sem fjallar um hæfi umsækjenda um dómaraembætti til október 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi Borgarfógetans í Reykjavík.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Halldóra Þorsteinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla við lagadeild Háskólans í Reykjavík haustönn 2020 og vorönn 2021

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður áfrýjunarnefndar neytendamála til haustsins 2021

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.08.2020

 • Helgi Sigurðsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Lagastoð lögfræðiþjónustu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018

 • Hildur Briem

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Situr í áfrýjunarnefnd samkvæmt lögum um um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar til desember 2023.

  Varamaður í kærunefnd útboðsmála frá 8. apríl 2019 til 23. maí 2021.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur hjá Umboðsmanni Alþingis.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  06.10.2011.

 • Hjörtur O. Aðalsteinsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Prófdómari vegna ritgerða í refsirétti við lagadeild Háskólans í Reykjavík, ótímabundið.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Sakadómari við Sakadóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Hólmfríður Grímsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála til febrúar 2019.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt Íslands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.05.2014.

 • Ingibjörg Þorsteinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Aðstoðarsáttasemjari við embætti ríkissáttasemjara, tímabundin heimild til 31. desember 2020

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Háskólann á Bifröst.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  Febrúar 2013.

 • Ingimundur Einarsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Formaður dómnefndar um hæfi umsækjanda um dómaraembætti 23. júlí 2018 til 22. júlí 2023.

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í gjafsóknarnefnd til júní 2020.

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Varalögreglustjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.01.2007.

 • Ingiríður Lúðvíksdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðamaður dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Jón Höskuldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður yfirmatsnefndar samkvæmt ábúðarlögum frá nóvember 2013, tímabil núverandi skipunar er 2018-2022.

  Varamaður í áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi. Endurnýjað frá 1.janúar 2020 til 31.desember 2023.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  15. maí 2010.

 • Jónas Jóhannsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna nud:

  Gestakennari á vorönn í meistarnámi sálfræðinema við Háskóla Íslands

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá JJ lögmannsstofa ehf.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  <p>13. nóvember 2019</p>

 • Kjartan Bjarni Björgvinsson

  Aukastörf

  Aukastarf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tilfallandi stundakennsla á vegum lagadeildar Háskóla Íslands og á námskeiðum fyrir opinbera starfsmenn. Einnig námskeið á vegum stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála á vegum Háskóla Íslands.

  Formaður Dómarafélags Íslands. 

  Settur formaður nefndar til þess að velja fimm varadómara í Hæstarétt Íslands. 

  Aukastarf sem heimild þarf til að sinna: 

  Úrskurðarnefnd um upplýsingamál frá 19. nóvember 2019 - 19. nóvember 2023.

  Varaforseti Félagsdóms til nóvember 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við EFTA dómstólinn.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  04.05.2015.

 • Kristinn Halldórsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðaraður dómara við Héraðsdóm Vesturlands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2007.

 • Kristrún Kristinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tengiliður dómara vegna Haagsamnings um afhendingu brottnuminna barna, frá nóvember 2013 ótímabundið.

  Kennslu- og prófdómarastörf: Prófdómari við lagadeild Háskóla Íslands til að meta skrifleg og munnleg próf nemenda í Evrópurétti, frá 15. febrúar 2015 til 15. febrúar 2018. Framlengt til 15. apríl 2021.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Stjórn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands frá 7. september 2017 til tveggja ára. Framlengt til september 2021.

  Varaformaður siðanefndar Læknafélags Íslands, nóvember 2018 til hausts 2020.

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur við embætti Landlæknis.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.04.2013.

 • Lárentsínus Kristjánsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður á lögmannsstofunni Lögmenn Strandgötu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  12.09.2015.

 • Ólafur Ólafsson

  Aukastörf

  Aukastarf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari við Lagadeild Háskólans á Akureyri.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Pétur Dam Leifsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Gestadósent við Lagadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 2019.

  Í stjórn Hafréttarstofnunar Íslands frá 2012, síðast skipað 15. mars 2019 til 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Ragnheiður Snorradóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Leiðbeinandi með meistarritgerðum við lagadeild Háskóla Íslands.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómslögmaður hjá LEX lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.02.2013.

 • Sandra Baldvinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er  að tilkynna: 

  Varamaður í prófnefnd um réttindi til að verða héraðsdómslögmaður 1. mars 2015 - 28. febrúar 2019.

   
   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í kærunefnd útboðsmála til 24. maí 2021.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  15.05.2008.

 • Sigríður Elsa Kjartansdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.09.2013.

 • Sigríður Hjaltested

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarsaksóknari við kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.09.2013.

 • Sigrún Guðmundsdóttir

  Aukastörf

  Engin

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá Ríkislögmanni.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2004.

 • Sigurður Gísli Gíslason

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá Ríkislögmanni.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  Maí 2010.

 • Símon Sigvaldason

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Refsiréttarnefnd, ótímabundið.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Skrifstofustjóri Hæstaréttar.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.02.2004.

 • Skúli Magnússon

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Dósent við Lagadeild Háskóla Íslands (20%).

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Í ráðgjafarnefnd sérfræðinga vegna setningar stjórnarskrá fyrir Grænland.

  Gerðardómsmaður í ágreiningi Sjúkratrygginga Íslands og sjúkraþjálfara, áætluð verklok í desember 2019.

  Minnisblað fyrir stjórnarskrárnefnd, áætluð lok í haustbyrjun.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.02.2004.

 • Þorsteinn Davíðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Ad hoc prófdómari í refsirétti og félagarétti við lagadeild Háskólans á Akureyri.

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður prófnefndar samkvæmt 1. mgr. 7. gr. lögmannalaga.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarsaksóknari hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.01.2018.